Stronę napędza Drupal

Trenerzy umiejętności miękkich – rekrutacja wewnętrzna

Zachęcamy pracowników UW, którzy chcieliby poprowadzić szkolenia dla kadry kierowniczej i administracyjnej, do udziału w rekrutacji wewnętrznej.

Oferta dotyczy prowadzenia szkoleń stacjonarnych i wyjazdowych organizowanych w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego. Jest skierowana do pracowników UW, którzy posiadają certyfikaty lub zaświadczenia potwierdzające kompetencje trenerskie.

Tematyka szkoleń i warsztatów dla kadry kierowniczej: budowanie zespołu, zarządzanie zespołem, przeprowadzanie rozmów z pracownikami (w tym oceniających), dobra komunikacja, motywowanie pracowników, asertywność i radzenie sobie ze stresem, autoprezentacja, sztuka negocjacji, sztuka argumentacji, przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji, savoir vivre w zarządzaniu, zarządzanie projektem, rozwiązywanie konfliktów, delegowanie zadań i organizacja czasu pracy, prawo i język oraz inne podwyższające kompetencje zarządcze.

Tematyka szkoleń i warsztatów dla kadry administracyjnej: dobra komunikacja, postępowanie z trudnym klientem (student/pracownik), radzenie sobie ze studentami w kryzysie psychicznym, automotywacja, asertywność i radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie konfliktów, przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji, savoir vivre w pracy, organizacja czasu pracy, wielokulturowość (warsztaty prezentujące wybrany krąg kulturowy), prawo i język.

Wymagania niezbędne

  • wykształcenie wyższe
  • minimum 2-letni staż pracy na UW
  • minimum 2-letnie udokumentowane doświadczenie trenerskie (certyfikaty/zaświadczenia/inne)
  • umiejętność dostosowania programu kursów do potrzeb i poziomu wiedzy uczestników, elastyczność
  • znajomość struktury organizacyjnej UW oraz wysoki poziom wiedzy ogólnej o uniwersytecie
  • entuzjazm i zaangażowanie, cierpliwość i wyrozumiałość, bardzo wysokie umiejętności interpersonalne

Trenerzy będą zobowiązani do przeprowadzenia bilansu kompetencji uczestników (w formie pretestu i posttestu lub innej zaproponowanej przez trenera i zaakceptowanej przez koordynatora szkoleń w ramach Programu ZIP).

Wymagania dodatkowe (atuty)

  • prowadzenie szkoleń dla pracowników UW w przeszłości
  • udokumentowane wysokie oceny przeprowadzonych kursów

Oferujemy

  • pracę ciekawą i motywującą z pełnymi zapału i bardzo wymagającymi słuchaczami

Wymagane dokumenty

  • CV i list motywacyjny

Szkolenia rozpoczną się w listopadzie 2018 r. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów na adres szkolenia.prac@adm.uw.edu.pl. W tytule e-maila prosimy o napisanie „ZIP – konkurs dla trenerów prowadzących kursy dla administracji UW”. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. Oferta ma charakter bezterminowy.

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Zgadzam się Ukryj komunikat