Stronę napędza Drupal

10 miesięcy programu ZIP

Rok 2018 był pierwszym rokiem funkcjonowania programu ZIP na Uniwersytecie Warszawskim. Do tej pory z proponowanych w nim działań skorzystało 600 studentów, doktorantów i pracowników uczelni.

  • działania dla studentów

19 programów studiów – Komisja konkursowa wybrała 19 nowych i przemodelowanych programów studiów II stopnia w języku polskim i angielskim. Kierunki zostały przygotowane przez uniwersyteckie wydziały i będą dostępne w ofercie rekrutacyjnej UW od 2019 roku. Aby jeszcze lepiej dostosować programy do oczekiwań przyszłych studentów i potrzeb rynku pracy, w grudniu odbył się cykl spotkań konsultacyjnych ze studentami studiów I stopnia poświęcony nowym kierunkom. Więcej o programach.

6 szkół letnich – Sześć szkół letnich dla studentów odbędzie się w 2019 roku dzięki dofinansowaniu z programu ZIP. Zwycięskie szkoły – dwie stacjonarne i cztery wyjazdowe – zostały wybrane przez komisję w konkursie rozstrzygniętym w listopadzie. Więcej informacji.

Ponad 10 propozycji zajęć – Inkubator UW zorganizował obóz szkoleniowo-integracyjny BraveCamp oraz wydarzenia Match IT i Przedsiębiorczość: otwórz głowę, na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych odbyły się zajęcia Urban Lab, a Biuro Karier i Centrum Wyzwań Społecznych UW zorganizowały zajęcia Service Learning. Global Challenges. Welcome Point UW zorganizował dla studentów z zagranicy warsztaty z komunikacji międzynarodowej, orientacji kulturowej i kurs języka polskiego. Więcej o module kompetencji.

Na zdjęciu uczestniczki zajęć Service Learning. Global Challenges podczas wyjazdu studyjnego do Rotterdamu, fot. K. Jackowska.

  • działania dla doktorantów

2 szkoły letnie – W październiku Wydział Psychologii zorganizował pierwszą szkołę letnią dla doktorantów. W konkursie uzupełniającym rozstrzygniętym w listopadzie na 2019 rok wybrano dwie nowe szkoły. Więcej informacji.

51 stypendystów – 51 doktorantów zostało laureatami stypendium „Zwiększenie mobilności doktorantów UW”. W grudniu ogłoszono kolejny konkurs stypendialny „Wyjazdy zagraniczne doktorantów w celach naukowych lub dydaktycznych”. Jego wyniki poznamy 25 lutego. Więcej o stypendiach.

9 OGUN-ów – Uruchomiono troje zajęć OGUN w semestrze zimowym, a sześcioro kolejnych przygotowano na semestr letni. W planach na najbliższe trzy lata jest zaproponowanie doktorantom kilkudziesięciu zajęć ogólnouniwersyteckich, na których będzie można rozwijać umiejętności przydatne w działalności naukowej i na rynku pracy. Więcej informacji.

1 program kształcenia doktorantów – W konkursie na nowe interdyscyplinarne programy kształcenia doktorantów wybrano jeden program – psychologia a ekonomia ilościowa. Został on przygotowany przez Wydział Nauk Ekonomicznych i powstał we współpracy WNE z wydziałami Psychologii oraz Matematyki, Informatyki i Mechaniki.

  • działania dla pracowników

19 kursów językowych i 10 szkoleń – Pracownicy administracji wzięli udział w 19 kursach językowych z angielskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego, w sześciu warsztatach z kompetencji miękkich i czterech szkoleniach wyjazdowych w Chęcinach. Więcej informacji.

2 programy doskonalenia dydaktycznego – Ogłoszono konkurs na programy doskonalenia dydaktycznego. Dwa zwycięskie projekty będą realizowane od 2019 roku na Wydziale Historycznym i w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej. Więcej informacji.

  • działania dla uczelni

Biuro ds. Wspomagania Rozwoju prowadzi inwentaryzację baz danych w zakresie procesu kształcenia oraz diagnozę potrzeb członków społeczności akademickiej dotyczącą użytkowania zbiorów danych na UW i możliwości doskonalenia systemu informacji zarządczej na uczelni.

Rozpoczęto projektowanie integracji istniejących zbiorów danych i prace w zakresie automatyzacji procesu analizy danych pochodzących z rejestrów centralnych, np. IRK i USOS. Rezultatem prac modułu analityczno-strategicznego koordynowanego przez BWR będzie przeglądarka danych zarządczych ułatwiająca podejmowanie decyzji wpływających na sprawniejszą realizację strategii uczelni.

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Zgadzam się Ukryj komunikat