Stronę napędza Drupal

Program ZIP w kontekście rozprzestrzeniania się koronawirusa

Szanowni Państwo,

W związku z zagrożeniem wynikającym z rozszerzaniem się obszarów występowania koronawirusa SARS-Cov-2 informujemy, że realizacja działań w Programie ZIP będzie odbywała się zgodnie z zaleceniami władz Uniwersytetu Warszawskiego.

Władze rektorskie Uniwersytetu Warszawskiego rekomendują podejmowanie następujących działań:

  1. Przesunięcie na późniejszy termin lub w wyjątkowych sytuacjach odwołanie wszelkich wydarzeń, w których miały wziąć udział osoby, które przebywały w następujących krajach: Chiny, Hongkong, Korea Południowa, Włochy, Iran i Japonia (Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego dla podróżujących nr 39 Warszawa, 3 marca 2020 r.). Dotyczy to także osób, które przebywały w tych krajach w ostatnich 14 dniach.
  2. Decyzje dotyczące przesunięcia lub odwołania innych wydarzeń niż wskazanych w pkt. 1 powinny następować na podstawie analizy potencjalnych decyzji uczestników oraz prelegentów. Ze względu na ograniczenia w zakresie mobilności mogą zachodzić sytuacje, w których osoby, które deklarowały uczestnictwo w danym wydarzeniu będą decydowały się na rezygnację.
  3. Ograniczenie do niezbędnego minimum imprez o charakterze wewnętrznym (ogólnouczelnianych, wydziałowych, sportowych itp.) organizowanych przez poszczególne jednostki Uniwersytetu Warszawskiego. Dotyczy to w szczególności wydarzeń gromadzących liczne grono uczestników.
  4. Ograniczenie mobilności zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Dotyczy to wszystkich grup pracowników Uniwersytetu Warszawskiego oraz doktorantów i studentów.
  5. Zaleca się śledzenie komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego.

Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UW, prof. Jolanta Choińska-Mika, w komunikacie dotyczącym procedur zapobiegania rozprzestrzeniania się zakażeń wirusowych prosi kierowników jednostek dydaktycznych o wzięcie pod uwagę następujących dodatkowych zaleceń:

  1. W przypadku, gdy wprowadza się wymóg kwarantanny dla studenta, który w okresie po 16 lutego br. przyjechał z obszarów objętych koronawirusem, wykładowca prowadzący zajęcia z przedmiotu, na który student jest zapisany, ma obowiązek umożliwienia wyżej wymienionemu studentowi korzystania z materiałów przerobionych na zajęciach oraz konsultacji e-mailowych lub przez Skype’a w okresie wymuszonej nieobecności na zajęciach.
  2. Student, który przebywa na kwarantannie oraz student, który jest nieobecny na zajęciach z powodu objawów przeziębienia (katar, kaszel, itp.), po poinformowaniu wykładowcy lub kierowników jednostek dydaktycznych o swoim stanie zdrowia, będzie miał usprawiedliwione nieobecności przez okres do 2 tygodni. Przy dłuższej nieobecności obowiązuje przesłanie zwolnienia lekarskiego.

Jednostki odpowiedzialne za prowadzenie poszczególnych zadań w Programie ZIP prosimy o informację o zmianach terminu i sposobu realizacji wydarzeń (np. szkoły letnie, wykład otwarty).

Szczegółowe treści komunikatów władz rektorskich UW oraz rekomendacje Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 poniżej:

https://www.uw.edu.pl/komunikat-rektora-uniwersytetu-warszawskiego-w-sprawie-rozprzestrzeniania-sie-koronawirusa/

https://www.uw.edu.pl/komunikat-w-sprawie-zalecen-dot-procedur-zapobiegajacych-rozprzestrzenianiu-sie-zakazen-wirusowych/

https://www.uw.edu.pl/komunikat-dot-sytuacji-wynikajacej-z-wystapienia-przypadkow-koronawirusa-sars-cov-2-we-wloszech/

https://www.gov.pl/web/nauka/rekomendacja-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa-sars-cov-2

 

 

 

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Zgadzam się Ukryj komunikat