Stronę napędza Drupal

Narzędzia IT

Wsparcie rozwoju narzędzi informatycznych ma na celu doskonalenie procesów zarządzania uczelnią, w tym jakością kształcenia. Głównym celem jest poprawa wykorzystania istniejących w uczelni baz danych do planowania strategicznego, monitorowania i ewaluacji kluczowych procesów. Efektywne wykorzystanie i rozwój baz wymaga integracji istniejących systemów informatycznych oraz stworzenia narzędzia informatycznego, który zapewni bieżący dostęp do standardowych raportów zarządczych.

W ramach Programu ZIP trwają prace poświęcone rozwojowi następujących narzędzi informatycznych, wspierających zarządzanie uczelnią:

• Systemu Analizy Danych (SAD)

• Systemu do szkoleń

• E-portfolio

W ramach Programu ZIP został przygotowany System Analizy Danych (SAD) w obszarze kształcenia. Prace nad rozwojem tego narzędzia prowadzone są przy zaangażowaniu jednostek centralnych – w tym Biura ds. Wspomagania Rozwoju UW oraz Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia – programistów współpracujących z Wydziałem MIM, a także przy udziale wydziałów, które, dzięki prowadzonym badaniom konsultacyjnym, również mogą wpływać na ostateczny kształt tworzonego narzędzia. System Analizy Danych (SAD) pozwoli uzyskać szybki dostęp do wskaźników dydaktycznych, które dostarczają rzetelną wiedzę oraz pozwalają monitorować zmieniające się trendy. Przeglądarka SAD obejmuje wybrane wskaźniki z obszaru rekrutacji (IRK), toku studiów (USOS) oraz losów absolwentów (ELA) i dostarcza wiedzę dla wszystkich grup użytkowników. Korzystanie z systemu ułatwi przygotowywanie sprawozdań i raportów. Dostęp do systemu możliwy jest poprzez stronę www.analizydanych-sad.uw.edu.pl (za pośrednictwem konta CAS). Narzędzie może być wykorzystywane przez pracowników uczelni odpowiedzialnych za zarządzanie i organizację dydaktyki zarówno w jednostkach, jak i na szczeblu ogólnouniwersyteckim.

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Zgadzam się Ukryj komunikat