Stronę napędza Drupal

Studencka szkoła letnia – Kultura Europy Środkowo-Wschodniej wobec totalitaryzmu

Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, zaprasza studentów UW do wzięcia udziału w organizowanej w terminie od 2.11.2021 do 14.11.2021 szkole letniej „Kultura Europy Środkowo-Wschodniej wobec totalitaryzmu”.

Szkoła odbędzie się w formie mieszanej: stacjonarnej w Serbii – w Belgradzie i okolicach (oraz w Nowym Sadzie) w dn. 9.11-14.11.2021 oraz z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość za pomocą platformy GoogleMeet oraz narzędzi Google (2.11.2021-5.11.2021).

Rekrutacja potrwa do 3 października 2021 r., a uczestnikiem szkoły letniej może być wyłącznie student Uniwersytetu Warszawskiego, posiadający status studenta przez cały okres trwania szkoły letniej i studiujący na 2. i 3. roku studiów I stopnia oraz 1. i 2. roku studiów II stopnia na kierunkach humanistycznych (szczególnie o profilu kulturoznawczym i filologicznym) oraz społecznych (szczególnie: socjologii, politologii).

Warunkiem uczestnictwa w szkole letniej jest:

a) znajomość́ języka rosyjskiego na poziomie B1, przy czym język rosyjski nie może być językiem ojczystym Kandydata

b) posiadanie wiedzy na poziomie akademickim z zakresu teorii systemów totalitarnych oraz kultury Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku

c) ogólny dobry stan zdrowia, niezbędny ze względu na praktyczny rodzaj zajęć w terenie

d) posiadanie certyfikatu szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2

e) złożenie wszystkich wymaganych dokumentów we wskazanych terminach

f) pokrycie kosztów pobytu w szkole letniej ze środków przekazanych przez UW w ramach stypendium wyjazdowego.

Organizator zastrzega sobie możliwość́ weryfikacji biegłości językowej kandydata do szkoły letniej. Kandydaci powinni przesłać́ na adres mailowy: ksi@uw.edu.pl podpisany skan zgłoszenia oraz wersję edytowalną dokumentu. Zgłoszenie dostępne jest na stronach: www.ksi.uw.edu.pl oraz www.zip.uw.edu.pl. Do 5 października 2021 roku zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do udziału w programie, uzupełniona o listę rezerwową.

Warunkiem uczestnictwa w szkole letniej jest złożenie w sekretariacie Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej (ul. Szturmowa 4, p. 319) przez osobę zakwalifikowaną w terminie do 8.10.2021 r. następujących dokumentów:

a) deklaracji i oświadczenia uczestnika/uczestniczki Programu

b) kserokopii paszportu

c) deklaracji znajomości języka rosyjskiego na poziomie min. B1

d) oświadczenia o stanie zdrowia wraz z deklaracją gotowości pokrycia kosztów testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 (jeśli taki będzie wymagany w Serbii w momencie przeprowadzania zajęć szkoły letniej)

e) zobowiązania do pokrycia kosztów pobytu w szkole letniej ze środków przekazanych przez UW w ramach stypendium

f) papierowej wersji zgłoszenia do programu

g) kopii certyfikatu o szczepieniu przeciw wirusowi SARS-CoV-2

W przypadku niezakwalifikowania dostatecznej liczby uczestników podczas I tury rekrutacji, zostanie zorganizowana II tura rekrutacji.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się poniżej:

Regulamin SL (pdf)

Program SL (pdf)

Plan zajęć SL (pdf)

Formularz rekrutacyjny (pdf)

Deklaracja znajomości języka (pdf)

Deklaracja o stanie zdrowia (pdf)

Deklaracja dot. pokrycia kosztów (pdf)

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Zgadzam się Ukryj komunikat