Stronę napędza Drupal

Wykładowcy wizytujący w semestrze letnim 2021/2022

W semestrze letnim 2021/2022 Uniwersytet Warszawski w ramach Programu ZIP odwiedzi wielu cenionych naukowców z całego świata. Już dziś zapraszamy na wykłady otwarte, które wygłoszą dla społeczności akademickiej UW.

Oto sylwetki wykładowców wizytujących Uniwersytet Warszawski w semestrze letnim:

Adam Tatarynowicz (Wydział Zarządzania)

Profesor Adam Tatarynowicz posiada bogate doświadczenie dydaktyczne zdobyte na najlepszych uczelniach w Europie i Azji – m.in. Singapore Management University (SME). W swojej pracy Profesor Tatrynowicz zajmuje się naukowo, jak i od strony praktycznej, ważnymi zagadnieniami edukacji menedżerskiej, wykorzystując nowoczesne metody nauczania. Profesor regularnie publikuje w najlepszych czasopismach z zakresu nauk o organizacji i zarządzaniu. Zaproponowane w ramach Programu ZIP zajęcia koncentrują się na rozwijaniu i zarządzaniu efektywnymi modelami biznesowymi w wielu gałęziach przemysłowych i na rynkach wyrobów.

Leonid Shumlyanski (Wydział Geologii)

Dr hab. Leonid Shumlyanski ma duże doświadczenie dydaktyczne (obecnie prowadzi zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Curtin w Perth w Australii, wcześniej wykładał w Kijowie na Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki). Kontakty z naukowcami i studentami rozwijał podczas wizyt oraz stypendiów naukowych na całym świecie. Profesor Shumlyanski był już gościem na Wydziale Geologii UW w 2007 roku i dał się poznać z jak najlepszej strony, prezentując świetne wykłady i łatwo znajdując wspólny język ze współpracownikami. Proponowany kurs wypełnia lukę w zajęciach z geochemii i jest brakującym ogniwem w edukacji, zwłaszcza dla studentów zaawansowanych o zacięciu naukowym.

Alexei Vranich (Wydział Archeologii)

Dr Alexei Vranich jest jednym z wiodących ekspertów w dziedzinie archeologii andyjskiej, starożytnego miasta Tiwanaku oraz imperium Inków. Znany jest również z zastosowania nowoczesnych technologii w studiach nad przeszłością. Poza Ameryką Południową Vranich posiada także szerokie doświadczenie wykopaliskowe w Azji, Europie i Ameryce Północnej. Zdobywał środki na prowadzenie badań z wielu źródeł, w tym dwa wielkie granty National Science Foundation na zastosowanie innowacyjnych technologii w archeologii. Dał się poznać jako wspaniały współpracownik naukowcom z Uniwersytetu Warszawskiego podczas prac w Tiwanaku w Boliwii oraz Cusco w Peru.

Daniele Stasi (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

Daniele Stasi jest wybitnym znawcą problematyki nacjonalizmów, populizmu i przestępczości zorganizowanej we Włoszech. Jest stypendystą The Bednarowski Trust w Aberdeen (2013) i Paisley-Glasgow (2015) w Szkocji. Zakres jego zainteresowań naukowych dotyczy historii doktryn politycznych oraz filozofii prawa i polityki. Problematyka ta będzie omówiona w odniesieniu do koncepcji politycznych oddziałujących na historię kultury politycznej Włoch w XX wieku, do których należą liberalizm, faszyzm, socjaldemokracja, ale również katolicyzm społeczny. Z koncepcjami tymi wiąże się część poglądów prawnych dotyczących m.in. relacji jednostki z państwem oraz prawa natury z prawem ustanowionym.

Andriy Danylenko (Wydział Lingwistyki Stosowanej)

Profesor Andriy Danylenko jest bardzo znanym w środowisku slawistycznym specjalistą z zakresu kontaktów językowych na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. W swojej pracy skupia się przede wszystkim na kwestiach rozwoju języków słowiańskich, wykorzystując m.in. wielopłaszczyznową analizę, obejmującą typologię językową, studia indoeuropejskie czy teorię gramatyki. Tak szerokie podejście możliwe jest między innymi dzięki znakomitemu przygotowaniu teoretycznemu oraz doświadczeniu pracy w ośrodkach o różnych tradycjach badawczych – m.in. w Charkowie, Moskwie, Harvardzie, Nowym Jorku, Sapporo, Wiedniu, Warszawie i Łodzi.

Olena Haleta (Katedra Ukrainistyki)

Profesor Olena Haleta jest jednym z czołowych badaczy literatury i kultury ukraińskiej. Jest członkiem ukraińskiego PEN Clubu, ekspertem Ukraińskiego Instytutu Książki oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. Profesor Haleta współpracowała m.in. z uniwersytetami w Berlinie, Heidelbergu, Getyndze, Pradze i St. Gallen. Była beneficjentką grantów m.in. Fulbright Research Fellow, uniwersytetów w Wiedniu i Nowym Jorku, Harwardu oraz Woodrow Wilson International Center for Scholars. Zaoferowane przez Profesor Haletę kursy dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego stanowią ważny głos w międzynarodowej dyskusji o ukraińskiej tożsamości.

Maria del Consuelo Davila Perez (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Profesor Davila Perez jest wykładowczynią Centrum Stosunków Międzynarodowych na Universidad Nacional Autonoma, jednej z najlepszych uczelni w Meksyku i w całym regionie. Jej bogaty dorobek akademicki, zarówno dydaktyczny, jak i naukowy, koncentruje się wokół polityki zagranicznej Meksyku, stosunków meksykańsko-amerykańskich oraz problemów bezpieczeństwa w regionie Ameryki Łacińskiej. Dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego Profesor Davila Perez poprowadzi nowatorskie kursy pt.: „Theory and Practice in International Relations in Latin America and the Carribean Region” oraz „Security Challenges in Latin America and the Carribean Region”.

Kumar Rajendra Jain (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Profesor Jain jest jednym z twórców studiów regionalnych w Indiach, emerytowanym wykładowcą Jawaharlal Nehru University w New Delhi. W swej karierze zajmował się naukowo zarówno stosunkami międzynarodowymi w regionie Azji i Pacyfiku, jak i studiami europejskimi (m.in. jako przewodniczący European Union Studies Association). Dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadzi m.in. nieobecne dotąd w naszej ofercie zajęcia pt.: „Geoekonomia współczesnej Azji”. Profesor Jain od wielu lat współpracuje już z naszym uniwersytetem, aktywnie przyczyniając się do rozwoju wymiany naukowej pomiędzy UW a Jawaharlal Nehru University.

Carsten Junker (Ośrodek Studiów Amerykańskich)

Profesor Carten Junker jest wybitnym amerykanistą, który w październiku 2019 r. objął katedrę amerykanistyki (z naciskiem na badania nad różnorodnością) na Technicznym Uniwersytecie w Dreźnie. Jest autorem trzech monografii, redaktorem sześciu tomów i numerów czasopism, a także laureatem dwóch prestiżowych stypendiów badawczych. Posiada duże doświadczenie w nauczaniu – opracował dotychczas 77 sylabusów zajęć, które przeprowadził w Niemczech, Austrii i w Polsce. Zainteresowania badawcze Profesora Junkera obejmują literaturę i kultury Ameryki Północnej od XVII wieku do współczesności. W jego badaniach szczególne znaczenie ma „rasa” jako kategoria analityczna.

Torsten Lorenz (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji)

Dr Torsten Lorenz jest jednym z najbardziej znanych niemieckich historyków zajmujących się tematyką społeczną i ekonomiczną regionu Europy Środkowo-Wschodniej, jej relacji z krajami niemieckojęzycznymi, a także procesami modernizacyjnymi na tych terenach w XIX i XX stuleciu. Jego doświadczenie badawcze i dydaktyczne pozwoliło mu przygotować dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego zajęcia z uwzględnieniem najbardziej aktualnej tematyki badawczej (migracje we współczesnym zglobalizowanym świecie) oraz metodologicznej interdyscyplinarności (ujęcie społeczne, historyczne, polityczne i ekonomiczne).

David Orrego-Carmona (Instytut Lingwistyki Stosowanej)

Dr Orrego-Carmona jest znanym badaczem przekładu z dużym doświadczeniem we współpracy międzynarodowej, badaniach i szkoleniach w pracy z różnymi studentami, kontekstami i kombinacjami językowymi. Jako wykładowca wizytujący prowadził warsztaty z tłumaczenia w formie napisów na Universitat Rovira i Virgili (Hiszpania), Free State University (RPA), Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym w Jarosławiu (Rosja) oraz na Uniwersytecie Antioquia (Kolumbia). Studenci UW będą zatem mieli niepowtarzalną okazję uczestniczenia w innowacyjnym kursie tłumaczeniowym z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Roberto  Rabel (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych)

Profesor Roberto Rabel reprezentuje Victoria University of Wellington (VUW), najlepszy i najstarszy uniwersytet w Nowej Zelandii. Centre for Strategic Studies w VUW, którego inicjatorem i dyrektorem był Profesor Rabel, uznawany jest za jeden z kluczowych ośrodków badawczych w regionie. Profesor Rabel już kilkakrotnie wizytował Uniwersytet Warszawski, prowadził bardzo pozytywnie oceniane zajęcia dla studentów, uczestniczył w szkoleniu młodej kadry naukowej oraz wspólnych przedsięwzięciach badawczych i publikacjach. W bieżącym semestrze oferowane zajęcia dotyczyły będą m.in. metodologii badań stosunków międzynarodowych.  

 

 

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Zgadzam się Ukryj komunikat