Stronę napędza Drupal

BIURO INNOWACJI DYDAKTYCZNYCH

Szanowni Państwo,

Informujemy,  że  w związku z Zarządzeniem nr 45 Rektora UW z dnia 19 marca 2021 w sprawie zmian organizacyjnych w administracji ogólnouniwersyteckiej Biuro Programu ZIP i Innowacji Dydaktycznych przekształca się w Biuro Innowacji Dydaktycznych (BID). W skład Biura Innowacji Dydaktycznych wchodzą również zespoły dotychczas funkcjonujące w ramach: Biura ds. Jakości Kształcenia, Biura ds. Realizacji Procesu Bolońskiego i Organizacji Nauczania Języków Obcych oraz Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia oraz część zespołu z Biura Spraw Studenckich.

Zgodnie z zarządzaniem nr 46 z dnia 19 marca 2021 w sprawie regulaminu organizacyjnego UW, do zakresu działania Biura Innowacji Dydaktycznych należy:

1) planowanie organizacji procesu kształcenia na Uniwersytecie;

2) koordynowanie ogólnouniwersyteckiej oferty dydaktycznej, w tym nauczania języków obcych na Uniwersytecie;

3) prowadzenie spraw związanych z jakością kształcenia oraz ewaluacją procesu kształcenia;

4) projektowanie i realizacja innowacyjnych projektów dydaktycznych.

W celu usprawnienia obiegu informacji w okresie reorganizacji, w sprawach związanych z obszarem działalności wymienionych powyżej zespołów prosimy o kontakt pod adresem bid@uw.edu.pl, dołączając do wiadomości dotychczasowy (właściwy) adres mailowy danego zespołu:

Zespół b. Biura ds. Jakości Kształceniabjk@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 072

Zespół b. Biura ds. Realizacji Procesu Bolońskiego i Organizacji Nauczania Języków Obcychjezyki.pelnomocnik@uw.edu.pl, tel. 22 55 21 402

Zespół Pracowni Ewaluacji Jakości Kształceniapejk@uw.edu.pl, tel. 22 55 23 343  

Zespół Pełnomocnika ds. kształcenia nauczycieli -  ksztalcenienauczycieli@uw.edu.pl                      

Zespół b. Biura Programu Zip i Innowacji Dydaktycznychzip@uw.edu.pl, tel. 22 55 24 105

Zespół b. Biura Spraw Studenckich ds. programów kształceniabid@uw.edu.pl

Szczegółowe informacje dotyczące aktualnych działań oraz trybu pracy poszczególnych zespołów są dostępne na stronach: www.pejk.uw.edu.pl, www.bjk.uw.edu.pl, http://jezyki.pelnomocnik.uw.edu.pl/.

Kontakt do Biura Innowacji Dydaktycznych

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Stary BUW, pok. 206

00-927 Warszawa

e-mail: bid@uw.edu.pl

tel.: 22 55 24 105

 

 

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Zgadzam się Ukryj komunikat