Stronę napędza Drupal

Czwarta edycja Programu „Studenci dla Otoczenia”

W semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 rusza kolejna, czwarta już edycja Programu „Studenci dla Otoczenia". Celem programu jest kształcenie kompetencji praktycznych i społecznych studentów przez przygotowanie i realizację projektu na rzecz wybranej instytucji czy grupy społecznej (np. osoby starsze, młodzież licealna) przy współpracy z tutorami oraz ekspertami z instytucji zewnętrznej.

Odbiorcami Programu są studenci ostatnich czterech semestrów studiów I i II  stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, w szczególności w obszarze nauk społecznych.

Poprzez udział w Programie studenci mają okazję zwiększyć praktyczne umiejętności diagnozowania problemów społeczno-gospodarczych i realizacji działań na rzecz społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów innowacyjności, działając w warunkach „żywego" laboratorium społecznego. Studenci pogłębiają także wiedzę na temat metod i narzędzi przydatnych do przygotowania i realizacji projektów o charakterze wdrożeniowym. Dzięki bezpośrednim kontaktom z przedstawicielami instytucji zewnętrznych zwiększają swoją wiedzę na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy, w tym oczekiwań pracodawców co do umiejętności i kompetencji, jakimi powinni wykazywać się absolwenci studiów wyższych.

Efekty pracy studentów powinny mieć wartość aplikacyjną. Poziom i sposób wdrożenia wypracowanych produktów lub rozwiązań zależą od rodzaju projektu, efekty powinny być odpowiedzią na zdefiniowaną potrzebę partnera zewnętrznego czy grupy społecznej.

Partnerami Programu w bardzo zróżnicowanych tematycznie projektach mogą być m.in. instytucje publiczne, samorządy lokalne, fundacje, organizacje kulturalne, turystyczne, społeczne, szkoły podstawowe i średnie, przedstawiciele sektora usług finansowych.

W  roku  akademickim  2021/2022 zakończono  realizację  dwóch edycji Programu, w których  wzięło udział 7 wydziałów, realizując 9 projektów. W semestrze zimowym 2022/2023 roku ruszył projekt realizowany przez  Klinikę Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UW na rzecz studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Warszawskiego z Ukrainy.

Zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania projektów z krótkim opisem ich założeń (około 5000 znaków) do 9 listopada 2022 roku na adres bid@uw.edu.pl. Przewidywana maksymalna wartość jednego projektu wynosi około 50 000 zł brutto.

Co ważne, ostateczne rozliczenie finansowe projektów musi zakończyć się do września 2023 roku.

Wszelkich informacji o Programie „Studenci dla Otoczenia" udziela mgr Beata Jaworska (bm.iaworska2@uw.edu.pl).

 

 

 

 

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Zgadzam się Ukryj komunikat