Stronę napędza Drupal

Doktorancka szkoła letnia – Parlament i obywatele

Wydział Prawa i Administracji UW zaprasza doktorantów do udziału w szkole letniej pt. „Parlament i obywatele”, która odbędzie się w dniach 4–8 i 11–15 lipca 2022 roku na terenie Kampusu Centralnego Uniwersytetu Warszawskiego.   

Celem szkoły jest analiza kluczowych problemów wyłaniających się ze współczesnej debaty o demokracji, parlamentaryzmie i obywatelstwie. W toku dziesięciu spotkań, prowadzonych przez przedstawicieli nauki i praktyki prawa, politologii, historii i innych dyscyplin społecznych i humanistycznych, omawiane będą koncepcje i spory dotyczące takich zagadnień, jak: aksjologia demokracji parlamentarnej i granice władzy prawodawcy, nowe i stare, europejskie i pozaeuropejskie postaci parlamentaryzmu, problemy reprezentacji politycznej i rola partii politycznych, rozdźwięk między teorią a praktyką rządzenia, dwuizbowość parlamentu i jej wpływ na kształt demokracji, manipulacje, populizm i rola ekspertów, obywatelstwo i społeczeństwo obywatelskie w Polsce i Unii Europejskiej, problemy tożsamości demokratycznej i ponadnarodowej, rola czynników partykularnych w Europie. Równocześnie część zajęć będzie miała na celu wzbogacenie warsztatu uczestników/czek o nowe metody i narzędzia badawcze (właściwe zarówno prawu, jak i innym dyscyplinom społecznym i humanistycznym) oraz przekazanie wiedzy i umiejętności przydatnych w działalności dydaktycznej i planowaniu własnego rozwoju naukowego.

Uczestnikiem szkoły może być wyłącznie doktorant Uniwersytetu Warszawskiego (ze studiów doktoranckich lub ze szkoły doktorskiej).

Kandydat na uczestnika zgłasza się w okresie od 2 do 12 czerwca 2022 roku poprzez przesłanie na adres organizatora (rafal.smolen@uw.edu.pl) życiorysu naukowego i krótkiego listu motywacyjnego oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji, dostępnej pod adresem https://tiny.pl/9vzvz.

Życiorys naukowy powinien zawierać w szczególności informacje o dotychczasowych osiągnięciach i aktywnościach naukowych oraz o tematyce prowadzonych badań naukowych lub przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Forma i objętość życiorysu naukowego i listu motywacyjnego są pozostawione do uznania kandydatów.

O wynikach rekrutacji wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową do 15 czerwca 2022 roku.

Do pobrania:

Program szkoły letniej (pdf)

Regulamin szkoły letniej (pdf)

Plan zajęć (pdf)

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Zgadzam się Ukryj komunikat