Stronę napędza Drupal

Doktorancka szkoła letnia „Nowoczesne metody w analityce chemicznej i genetyce sądowej”

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza doktorantów UW do wzięcia udziału w szkole letniej, która odbędzie się w terminie 12.06-30.06.2023 (16 dni szkoleniowych, 100 h dydaktycznych, zdalnie z wykorzystaniem platformy do nauczania na odległość).

Doktorancka szkoła letnia „Nowoczesne metody w analityce chemicznej i genetyce sądowej” jest uzupełnieniem wiedzy z zakresu analityki chemicznej i genetyki sądowej. Doktoranci będą mieli możliwość zapoznania się z nowoczesnymi metodami analizy ilościowej i jakościowej, wykorzystywane w biologii, biotechnologii, fizyce, chemii materiałów, medycynie i genetyce sądowej. Omawiane techniki instrumentalne doktoranci będą mogli wykorzystać we wprowadzonych przez siebie badaniach naukowych, a osiągnięte kompetencje podczas szkoły letniej pomogą doktorantom lepiej odnaleźć się na rynku pracy i przygotować się do pracy akademickiej.

Uczestnikiem szkoły letniej może być wyłącznie doktorant Uniwersytetu Warszawskiego, posiadający status doktoranta przez cały okres trwania szkoły letniej, w szczególności doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych, jak również doktoranci studiów doktoranckich. Kandydat do udziału w szkole letniej zgłasza chęć uczestnictwa poprzez formularz: https://forms.gle/jJBDn9K8TMNqemBx6, przesyłając zgłoszenie rekrutacyjne zawierające następujące dane: imię, nazwisko, kierunek i rok studiów oraz informacje potwierdzające spełnienie wymagań rekrutacyjnych.

Od kandydatów do udziału w szkole letniej wymaga się:

• informacji o temacie pracy magisterskiej i zakresie pracy doktorskiej, kursach związanych z tematem Szkoły Letniej, w jakich doktorant dotąd uczestniczył; motywacji do uczestnictwa w szkole z uzasadnieniem i krótkim opisem osiągnięć związanych z dziedziną;

• znajomości języka angielskiego – przy ocenie brane są pod uwagę certyfikaty językowe wydane przez jednostki Uniwersytetu Warszawskiego, certyfikaty wydane przez inne instytucje lub inne formy poświadczeń.

Rejestracja do szkoły letniej zostanie przeprowadzona w następujących terminach: I tura 15.05.2023-31.05.2023 – wyniki rekrutacji 01.06.2023 r.; II tura 02.06.2023-10.06.2023 – wyniki rekrutacji 11.06.2023 r.

O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie za pośrednictwem poczty e-mail do 01.06.2023 r. (I tura rekrutacji) lub do 11.06.2023 r. (II tura rekrutacji).

Stypendystom programu „Zwiększanie mobilności doktorantów UW” przysługiwać będzie pierwszeństwo w kwalifikacji do udziału w Szkole Letniej.

Do pobrania:

Regulamin szkoły letniej (pdf)

Program szkoły letniej (pdf)

Plan zajęć szkoły letniej (pdf)

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Zgadzam się Ukryj komunikat