Stronę napędza Drupal

Graduacja Akademii Zarządzania Dydaktyką Akademicką

7 lipca 2022 r. w pięknych wnętrzach Muzeum Uniwersytetu odbyła się uroczysta graduacja Akademii Zarządzania Dydaktyką Akademicką – programu adresowanego do kierowników jednostek dydaktycznych,  przewodniczących i wiceprzewodniczących rad dydaktycznych, kierowników studiów oraz dyrektorów szkół doktorskich.

Uczestników programu powitał dr hab. Sławomir Żółtek, prof. ucz., Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego, który w swoim wystąpieniu jako główny efekt programu, obok możliwości wymiany doświadczeń i omówienia ważnych dla Uniwersytetu zagadnień związanych z zarządzaniem dydaktyką, wymienił integrację kierowników jednostek dydaktycznych.

Tworzenie platform współpracy pomiędzy jednostkami na UW przyświeca wszystkim programom rozwojowym kierowanym do akademików, realizowanym w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW.

Pan Rektor opowiedział również o wyzwaniach Uniwersytetu w roku akademickim 2022/2023, w tym o otwarciu uczelni na studentów z Ukrainy w większym niż dotychczas stopniu oraz utworzeniu Wydziału Medycznego.

Graduację poprowadziła Pełnomocniczka Rektora ds. jakości kształcenia, dr Justyna Godlewska-Szyrkowa, która moderowała również dyskusję podczas dwóch paneli towarzyszących graduacji.

Pierwszy z nich poświęcony był ewaluacji zajęć dydaktycznych i wykorzystaniu jej wyników. Omówiono w nim możliwości i wyzwania związane z wykorzystaniem ankiet studenckich, prowadzeniem hospitacji zajęć w jednostkach oraz ciekawe rozwiązania wypracowywane przez jednostki na przykładzie Wydziału Socjologii. W roli ekspertów wystąpili: dr hab. Mikołaj Jasiński, (Biuro Innowacji Dydaktycznych, PEJK), dr Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz, prof. ucz., Kierownik Jednostki Dydaktycznej (Wydział Socjologii) oraz dr Agnieszka Janiak-Jasińska, Pełnomocniczka Rektora ds. kształcenia nauczycieli (Biuro Innowacji Dydaktycznych, Wydział Historii).

Drugi panel poświęcony był rozwojowi kompetencji dydaktyków na Uniwersytecie. Podczas panelu omówiony został dobiegający końca pilotażowy program Młodzi Dydaktycy, w którym obok szkoleń zaproponowano uczestnikom tutoring dydaktyczny. W roli ekspertów wystąpili: prof. dr hab. Jolanta Sujecka-Zając (Wydział Neofilologii) i dr Urszula Markowska-Manista (Wydział Pedagogiczny) – pełniące role trenerek i tutorów w programie Młodzi Dydaktycy, prof. dr hab. Paweł Stępień, członek Zespołu doradców ds. opracowania pilotażowego programu Młodzi Dydaktycy i Dyrektor Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej (Wydział „Artes Liberales”), oraz mgr Joanna Wąsowska, Z-ca Dyrektora ds. rekrutacji i rozwoju pracowników (Biuro Spraw Pracowniczych).

Kompleksowy program Akademii Zarządzania Dydaktyką Akademicką został przygotowany specjalnie na potrzeby Uniwersytetu Warszawskiego i objął m.in. zagadnienia związane z organizowaniem dydaktyki, dbałością o jakość kształcenia, prawnymi aspektami tworzenia programów studiów, rozstrzyganiem spraw studenckich, współpracą i współdziałaniem z innymi podmiotami statutowymi. Istotnym modułem programu były także warsztaty rozwoju umiejętności menedżerskich realizowane we współpracy z Międzynarodowym Centrum Zarządzania Wydziału Zarządzania UW.

Program realizowany był przez Sekcję ds. rozwoju kompetencji nauczycieli akademickich (Biuro Spraw Pracowniczych) we współpracy z Pełnomocniczką Rektora ds. jakości kształcenia. Od grudnia 2020 r. do marca 2022 r. zrealizowano łącznie ponad 150 godz. dydaktycznych szkoleń, w których uczestniczyło ponad 100 osób. Każdy uczestnik Akademii mógł wziąć udział w mniejszej liczbie zajęć, w zależności od potrzeb i pełnionej funkcji w strukturze zarządzania dydaktyką uczelni.

 

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Zgadzam się Ukryj komunikat