Stronę napędza Drupal

Jak kształcić zdalnie?

W Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego powstały rekomendacje dla nauczycieli akademickich i kierowników jednostek dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie kształcenia zdalnego jako odpowiedź na wątpliwości i pytania związane z jakością kształcenia w trybie zdalnym, wprowadzonym w związku z wybuchem epidemii COVID-19. Rekomendacje powstały, by wesprzeć nauczycieli akademickich i kierowników jednostek dydaktycznych w projektowaniu zajęć i całego procesu kształcenia w roku akademickim 2020/2021. Mogą one także stanowić materiał wspomagający planowanie rozwoju form kształcenia zdalnego na UW jako równoprawnej formy studiów, odpowiadającej na wyzwania współczesności.

W pracach nad rekomendacjami uczestniczyły trzy zespoły projektowe powołane w czerwcu 2020 r. Obszar nauk ścisłych i przyrodniczych kierowany przez prof. dr hab. Beatę Krasnodębską-Ostręgę (Wydział Chemii) reprezentowali: prof. dr hab. Anna Wysocka (Wydział Geologii), dr hab. Krzysztof Turzyński, prof. ucz. (Wydział Fizyki) i dr Piotr Borsuk (Wydział Biologii). W zespole nauk społecznych pod kierownictwem dr Agnieszki Jasiewicz, prof. ucz. (Wydział Filozofii i Socjologii) pracowali: dr Justyna Godlewska-Szyrkowa (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych), prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz (Wydział Zarządzania), dr hab. Sławomir Żółtek, prof. ucz. (Wydział Prawa i Administracji) oraz dr hab. Andrzej Rynkiewicz (Wydział Psychologii). Zespół pod kierunkiem dr hab. Moniki Rekowskiej, prof. ucz. (Wydział Historyczny) w składzie: dr hab. Maciej Smuk  (Wydział Neofilologii), dr Marta Widy-Behiesse (Wydział Orientalistyczny), dr Łukasz Książyk (Wydział Polonistyki) reprezentował nauki humanistyczne. Inicjatorem i koordynatorem tego przedsięwzięcia była dr Agnieszka Janiak-Jasińska (Biuro ZIP).

Zespoły wykorzystały materiały zgromadzone w toku konsultacji z doświadczonymi nauczycielami akademickimi, kierownikami jednostek dydaktycznych i organami samorządu studenckiego, wyniki ankiet studenckich i ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli akademickich realizujących zajęcia zdalne w semestrze letnim 2019/2020, dane pozyskane dzięki wywiadom grupowym (FGI) wśród studentów i studentek, wnioski płynące z dyskusji rad dydaktycznych, podczas których identyfikowano dobre i złe praktyki w nauczaniu zdalnym, a także własne doświadczenie dydaktyczne. 

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym materiałem. 

Rekomendacje dotyczące kształcenia zdalnego (pdf)

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Zgadzam się Ukryj komunikat