Stronę napędza Drupal

Konkurs na projekty doktoranckich szkół letnich potrwa do 17 kwietnia 2023 r.

Do 17 kwietnia 2023 r. złożyć można projekty doktoranckich szkół letnich, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu ZIP. W konkursie mogą wziąć udział projekty doktoranckich szkół letnich przygotowane samodzielnie przez jedną jednostkę albo we współpracy z innymi jednostkami lub podmiotami spoza UW.

Szkoły letnie powinny odbyć się nie później niż do końca października 2023 r. Mogą mieć charakter wyjazdowy (w kraju lub za granicę), stacjonarny (tj. odbywać się na terenie Uniwersytetu) lub online (wszystkie zajęcia realizowane w trybie zdalnym). Zajęcia w trybie zdalnym mogą być także włączane do programu szkół wyjazdowych i stacjonarnych. Łączny czas zajęć w szkole letniej nie powinien być mniejszy niż 60h i większy niż 100h dydaktycznych. Mogą być one realizowane w trybie ciągłym (np. przez dziesięć kolejnych dni) lub z przerwami (np. w cztery weekendy). W zależności od celów stawianych przed szkołą letnią i jej zasięgu (krajowy/międzynarodowy) zajęcia odbywać się mogą w języku polskim lub obcym. Program ZIP finansuje koszty udziału doktorantów UW (zgodnie z wytycznymi PO WER), ewentualny udział doktorantów innych uczelni musi być finansowany z innych źródeł.

Przewidziany budżet na organizację doktoranckiej stacjonarnej szkoły letniej wynosi 65 000 zł, doktoranckiej szkoły wyjazdowej – 85 000 zł, a doktoranckiej szkoły letniej online – 68 000 zł. Każda z wymienionych szkół powinna być zorganizowana dla minimum 15 doktorantów UW.

Wnioski konkursowe należy składać w formie elektronicznej (jeden plik PDF) na adres: bid@uw.edu.pl oraz jeden egzemplarz w formie papierowej w Biurze Innowacji Dydaktycznych do 17.04.2023 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.04.2023 roku. O ogłoszeniu listy rankingowej jednostki zostaną poinformowane drogą elektroniczną.

Szczegółowe informacje:

Regulamin konkursu na projekty doktoranckich szkół letnich

Budżet 

Wniosek konkursowy

 

 

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Zgadzam się Ukryj komunikat