Stronę napędza Drupal

Lektoraty j. polskiego dla studentów z Ukrainy

Studenci z Ukrainy, przyjęci na studia w r. akadem. 2022/2023, mogą uczestniczyć w organizowanych przez Polonicum UW intensywnych kursach języka polskiego. Pierwsze kursy rozpoczną się na początku listopada i potrwają do końca roku akademickiego.

Polonicum UW w ramach Programu ZIP organizuje lektoraty j. polskiego dla nowo przyjętych studentów (uchodźców) z Ukrainy. Ich celem jest podniesienie kompetencji językowych studentów z Ukrainy, które umożliwią im efektywne studiowanie na UW.

Warunkiem efektywnego udziału w zajęciach na kierunkach studiów prowadzonych w j. polskim jest znajomość języka wykładowego na poziomie co najmniej B2 ESKOJ, stąd Uchwała Senatu nr 134 z 20 kwietnia 2022 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia na UW w roku akademickim 2022/2023, która nakłada na osoby z Ukrainy obowiązek osiągnięcia poziomu B2 z j. polskiego w ciągu maksymalnie 10 miesięcy od rozpoczęcia cyklu kształcenia.

Lektoraty z j. polskiego przygotowane zostały w małych (6-12 osobowych) grupach, dostosowanych do wejściowych kompetencji językowych uczestników, skoncentrowanych na doskonaleniu kompetencji językowych i komunikacyjnych.  

Organizowane przez Polonicum UW zajęcia są intensywnym kursem nauki języka, obejmującym 480 godz. dydaktycznych na grupę lektoratową.

Liczba godzin zależy od poziomu znajomości języka polskiego zweryfikowanego podczas warsztatów:

A1 - 400 h - 15 ECTS 

A2 - 340 h - 12 ECTS

B1 - 280 h - 10 ECTS 

B2 - 140 h - 5 ECTS 

Zajęcia zostały poprzedzone warsztatami poziomującymi (pisemne i ustne), które pozwoliły na precyzyjne skonstruowanie grup i dostosowanie kształcenia do indywidualnych potrzeb studentów.  

 

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Zgadzam się Ukryj komunikat