Stronę napędza Drupal

Międzynarodowa szkoła letnia dla doktorantów

Wydział Neofilologii UW zaprasza do udziału w prowadzonej w języku angielskim doktoranckiej Szkole Letniej:The Psycholinguistics of Multilingualism. 

Szkoła realizowana jest w ramach Programu ZIP. Powiązana jest także z Działaniem II 3.7 IDUB i ze współpracą w ramach 4EU+ Alliance.

Szkoła letnia skierowana jest do doktorantów zainteresowanych tematyką badań nad użyciem i znajomością języków oraz wielojęzycznością. Przygotowana została z myślą o młodych badaczach pragnących pogłębić znajomość metodologii badań nad osobami uczącymi się oraz posługującymi się dwoma i więcej językami, ze szczególnym uwzględnieniem metod psycholingwistycznych i analizy danych ilościowych.  

Szkoła skierowana jest przede wszystkim do doktorantów związanych z Wydziałami Neofilologii, Lingwistyki Stosowanej, Polonistyki i Psychologii (rekrutowane będą osoby na 3 i 4 roku studiów doktoranckich starego typu) oraz doktorantów Szkół Doktorskich, ze szczególnym uwzględnieniem Szkoły Nauk Humanistycznych i Szkoły Nauk SpołecznychDoktoranci z innych Wydziałów lub Szkół Doktorskich również mogą ubiegać się o przyjęcie, jeśli są zainteresowani tematem szkoły.

Wymagane kompetencje: wiedza z zakresu językoznawstwa, wiedza z zakresu mechanizmów przyswajania i uczenia się języków, podstawowa wiedza z zakresu metodologii badań ilościowych i/lub jakościowych (będzie to dodatkowym atutem).

Wymagania językowe: znajomość języka angielskiego minimum na B2+ (potwierdzona certyfikatem biegłości językowej, udziałem w konferencji lub projekcie w języku angielskim, bądź egzaminem lub zaliczeniem na odpowiednim poziomie).

Szkoła Letnia realizowana jest w ciągu 13 dni szkoleniowych (68 godz. dydaktycznych) w terminie 01-17.09.2021 r. na Wydziale Neofilologii przy ul. Dobrej 55 w Warszawie (50 godz. dydakt.) i online (18 godz. dydakt.).

Rekrutacja do Szkoły Letniej rozpocznie się 15.06.2021 r. i zakończy 24.06.2021 r. Lista rankingowa kandydatów z UW zakwalifikowanych do udziału w Szkole Letniej zostanie opublikowana na stronie: www.zip.uw.edu.pl najpóźniej do 27.06. 2021 r.

Doktoranci zainteresowani udziałem w Szkole Letniej powinni:
a) wypełnić formularz rekrutacyjny, dostępny na stronie: https://forms.gle/giv7rg3jtL7GQbPv5, zawierający m.in. informację o temacie pracy magisterskiej i zakresie pracy doktorskiej, kursach związanych z tematem Szkoły Letniej, w jakich doktorant dotąd uczestniczył; motywacji do uczestnictwa w szkole z uzasadnieniem i krótkim opisem osiągnięć związanych z dziedziną;
b) przesłać skan dokumentu potwierdzającego poziom znajomości języka angielskiego na adres: a.otwinowska@uw.edu.pl

Szczegółowe informacje w załączonych poniżej dokumentach:

Program Szkoły Letniej (pdf)

Harmonogram Szkoły Letniej (pdf)

Regulamin Szkoły Letniej (pdf)

Short Info in English (pdf)

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Zgadzam się Ukryj komunikat