Stronę napędza Drupal

Lista wniosków po ocenie formalnej

Lista wniosków, które spełniły wymagania formalne i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej, zgodnie z zapisami § 11 ust. 3 regulaminów obowiązujących w konkursach ogłoszonych Zarządzeniem nr 26 i Zarządzeniem nr 27 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 marca 2018 r.

Zakwalifikowane wnioski w konkursie na nowe kierunki studiów w języku polskim

 1. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii wraz z Wydziałem Geografii, kierunek: Strategie dziedzictwa kulturowego
 2. Wydział Filozofii i Socjologii, kierunek: Nowe Technologie w badaniach społecznych
 3. Wydział Geologii, kierunek: Geologia poszukiwawcza
 4. Wydział Neofilologii, kierunek: Helwetologia
 5. Wydział Orientalistyczny, kierunek: Komunikacja międzykulturowa
 6. Wydział Polonistyki, kierunek: Filologia polskiego języka migowego

Zakwalifikowane wnioski w konkursie na przemodelowane programy kształcenia w języku polskim

 1. Wydział Geografii, program: Gospodarka przestrzenna
 2. Wydział Geologii, program: Geologia stosowana
 3. Wydział Lingwistyki Stosowanej, program: Edukacja obcojęzyczna
 4. Wydział Nauk Ekonomicznych, program: Ekonomia
 5. Wydział Pedagogiczny, program: Pedagogika
 6. Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, program: Samorząd Terytorialny i polityka regionalna

Zakwalifikowane wnioski w konkursie na nowe kierunki studiów w języku angielskim

 1. Wydział Fizyki, kierunek: Physics
 2. Wydział Historyczny, kierunek: MA in Forced Migrations
 3. Wydział Polonistyki, kierunek: Projects for Future. Critical Theory and Practice
 4. Wydział Psychologii wraz z Wydziałem Filozofii i Socjologii, kierunek: Cognitive Science
 5. Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem wraz z Wydziałem Zarządzania, kierunek: Sustainable Development
 6. Wydział Pedagogiczny, kierunek: Bilingual, International and Language Education in Primary School (wniosek został dopuszczony do oceny merytorycznej po pozytywnym rozpatrzeniu sprzeciwu złożonego przez wydział)

Przewodnicząca Komisji ds. Studiów w celu realizacji zadań w „Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego”

Agata Wroczyńska

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Zgadzam się Ukryj komunikat