Stronę napędza Drupal

Nowe studia podyplomowe na UW

15 stycznia 2020 r. rozpocznie się rekrutacja na interdyscyplinarne studia podyplomowe, realizowane przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW w ramach Programu ZIP – Innowacyjny uniwersytet – tworzenie i realizacja programów publicznych.

 Studia dedykowane są kadrze zarządzającej, pracownikom administracji uniwersyteckiej (zajmującym się realizacją projektów i innowacjami dydaktycznymi), nauczycielom akademickim, przygotowującym projekty i/lub kierującymi innowacyjnymi pracami dyplomowymi oraz pełniącym funkcje organów jednoosobowych, funkcje kierownicze lub wchodzącym w skład organów kolegialnych lub Rady Wydziału oraz innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.

Celem studiów jest doskonalenie kompetencji pracowników Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie tworzenia i realizacji innowacyjnych, społecznie użytecznych projektów na uczelni. Słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu uwarunkowań i sposobu funkcjonowania uczelni, w zmieniającym się otoczeniu społecznym i prawnym oraz zarządzania innowacyjnymi projektami. W trakcie studiów zostanie przeprowadzony cykl wykładów, konwersatoriów i ćwiczeń. Uczestnicy sprawdzą zdobytą wiedzę w praktyce poprzez przygotowanie aplikacyjnej pracy dyplomowej w zespołach projektowych.

W programie studiów znajdą się między innymi zagadnienia związane ze społecznymi rolami Uniwersytetu, z zarządzaniem uczelnią publiczną w Polsce i na świecie, marketingiem i PR w funkcjonowaniu współczesnej uczelni, a także ewaluacją i doskonaleniem projektów oraz trwałością ich efektów.

Studia odbywać się będą w trybie zaocznym, w piątki (od godz. 14.00) i soboty; zjazdy raz bądź dwa razy w miesiącu.

Czas trwania studiów: 2 semestry

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

  • Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK,
  • Deklaracja i oświadczenie wzięcia udziału w studiach wydrukowane z systemu IRK,
  • List motywacyjny,
  • Dyplom ukończenia uczelni wyższej (licencjat, inżynier lub magister),
  • Zgoda przełożonego na udział w studiach wydrukowane z systemu IRK.

 

O przyjęciu kandydatów na studia decyduje wynik postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzanego przez komisję rekrutacyjną powołaną przez Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Postępowanie obejmuje złożenie w/w dokumentów zaś w sytuacji przekroczenia limitu przewidzianych miejsc, przewidywane jest przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej na podstawie artykułu Zbigniewa Jana Makieły MODEL UNIWERSYTETU TRZECIEJ GENERACJI XXI WIEKU — PRZEDSIĘBIORCZY, INNOWACYJNY UNIWERSYTET, FOLIA OECONOMICA CRACOVIENSIA, Vol. LVIII (2017). Kandydat otrzymuje 0 – 50 punktów; o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w pierwszej połowie lutego 2020 r.

Ważne terminy: 

15.01- 29.01.2020 - rejestracja w IRK

30.01 - ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych na studia 

31.01-04.02.2020 - składanie dokumentów (do godz. 12.00)

05.02-06.02.2020 - ewentualne rozmowy kwalifikacyjne

07.02.2020 - ogłoszenie listy osób przyjętych na studia 

Limit miejsc: 35

Adres Komisji Rekrutacyjnej:

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

00-097 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 1, klatka B, (wejście od podwórka), pok. 1, parter, tel. 22 55 20 147

Godziny otwarcia sekretariatu: od poniedziałku do czwartku 8.00 – 16.00

Czesne

Studia są nieodpłatne i przeznaczone wyłącznie dla pracowników Uniwersytetu Warszawskiego, zatrudnionych minimum przez okres realizacji studiów.

Udział w Akademii Liderów (cykl szkoleń) nie wyklucza możliwości wzięcia udziału w studiach podyplomowych, a terminy obu tych inicjatyw nie kolidują ze sobą 

Planowane terminy zjazdów w I semestrze:

28-29.02.2020

13-14.03.2020

27-28.03.2020

17-18.04.2020

15-16.05.2020

29-30.05.2020

Regulamin studiów podyplomowych (doc)

Program studiów

 

 

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Zgadzam się Ukryj komunikat