Stronę napędza Drupal

Powołanie komisji konkursowych

Rektor UW Marcin Pałys 1 marca 2018 powołał dwie komisje, które działać będą w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP): Komisję ds. Studiów oraz Komisję ds. Studiów Doktoranckich. Do obowiązków komisji ds. Studiów Doktoranckich należeć będzie przygotowanie regulaminów konkursów na nowe programy kształcenia na studiach doktoranckich oraz doktoranckie szkoły letnie; przeprowadzenie tych konkursów, następnie merytoryczna opieka nad jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu, wyłonionymi w drodze konkursu, a także zatwierdzanie programów kształcenia i ich budżetów. W skład Komisji weszli: przewodnicząca: dr hab. Aneta Pieniądz (Wydział Historyczny); prof. dr hab. Maciej Abramowicz (Wydział „Artes Liberales”); dr hab. Maciej Duszczyk, prorektor ds. naukowych; prof. dr hab. Anna Gambin (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki), prof. dr hab. Krzysztof Spalik (Wydział Biologii). Do obowiązków komisji ds. Studiów należeć będzie przygotowanie regulaminów wewnątrzuniwersyteckich konkursów na nowe programy kształcenia na studiach drugiego stopnia w języku polskim i angielskim oraz na szkoły letnie w językach obcych, przeprowadzenie tych konkursów, następnie merytoryczna opieka nad jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu, wyłonionymi w drodze konkursu, a także zatwierdzanie nowych programów kształcenia, które wygrały konkursy, i ich budżetów. W skład Komisji wchodzą: przewodnicząca: mgr Agata Wroczyńska – Biuro ds. Jakości Kształcenia, mgr Jolanta Urbanik – pełnomocnik Rektora ds. realizacji Procesu Bolońskiego i organizacji nauczania języków obcych na Uniwersytecie Warszawskim, dr Iwona Pugacewicz – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, prof. dr hab. Andrzej Wysmołek – Wydział Fizyki, dr hab. Agata Zalewska – Wydział „Artes Liberales”.

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Zgadzam się Ukryj komunikat