Stronę napędza Drupal

Praca zdalna – wyzwanie!

W związku z trwającą od wielu miesięcy pandemią i rosnącymi potrzebami pracowników UW, związanymi z pracą zdalną, sekcja ds. rozwoju pracowników zaprasza na 2 pilotażowe szkolenia. 

1. Organizacja pracy i zarządzanie zespołem rozproszonym w warunkach pracy zdalnej dla uczestników projektu Akademia Liderów.

Cel szkolenia:

  • Przekazanie uczestnikom metod planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania pracy zespołu rozproszonego w warunkach pracy zdalnej.
  • Zidentyfikowanie trudności i ograniczeń funkcjonowania zespołu rozproszonego.

  • Poznanie niezbędnych cech, kompetencji społecznych i technicznych oraz ról kierownika zespołu rozproszonego.

  • Diagnoza własnych predyspozycji wpływających na efektywność (= skuteczność + sprawność działania) w pracy zespołowej.

  • Przekazanie pracownikom sposobów pokonywania trudności indywidualnych w organizowaniu pracy własnej z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

  • Zapoznanie z metodami motywowania i skutecznego planowania pracy zespołu.

 Szkolenie odbędzie się 7 grudnia w godz. 9:00-16:00, a poprowadzi je dr Waldemar Grzywacz z Wydział u Zarządzania UW.

2. Szkolenie dotyczące narzędzi informatycznych związanych z pracą zdalną.

Na szkoleniu omówione zostaną elementy niezbędne do wykonywania zadań online m.in.: Google Drive, Kalendarz Google, Google Meet, Zoom. Szkolenie będzie miało formę warsztatów z elementami ćwiczeń i możliwością zadawania pytań.

Cel szkolenia:

  • Zdobycie wiedzy w zakresie wykorzystania programu Zoom do komunikacji zdalnej, wsparcia technicznego na odległość oraz współpracy w ramach zespołu.
  • Zdobycie wiedzy w zakresie wykorzystania narzędzi dostępnych w ramach GSuite w celi komunikacji zdalnej, tworzenia kopii zapasowych, współdzielenia plików, organizacji własnej oraz zespołu.

  • Zdobycie wiedzy w zakresie wykorzystania pakietu biurowego Office 365 jako narzędzia biurowego w czasie pracy zdalnej.

Szkolenie odbędzie się 8 grudnia w godz. 9:00-14:00.

Poprowadzi je Michał Broniarz, kierownik sekcji informatycznej na Wydziale Psychologii.

Zapisy przez platformę:  http://szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl 

Zapraszamy! 

Planowane jest zorganizowanie tego typu szkoleń dla wszystkich pracowników administracji UW. 

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Zgadzam się Ukryj komunikat