Stronę napędza Drupal

Priorytety Akademii Liderów

Trwają prace nad przygotowaniem Akademii Liderów – programu rozwoju kompetencji przywódczych dla kadry kierowniczej Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie prace skupiają się na merytorycznym opracowaniu programu, dostosowanym do potrzeb przyszłych uczestników.

14 i 15 listopada br. odbyły się warsztaty pt. „Rozwój kluczowych kompetencji kadry kierowniczej Uniwersytetu Warszawskiego”. Ponad 50 kierowników różnego szczebla pod okiem specjalisty – trenera dyskutowało na temat priorytetów w pracy liderów naszej uczelni. Ponadto pracownicy mogli także wziąć udział w badaniu ankietowym, którego wyniki zostały porównane z efektami warsztatów.

W toku prowadzonych warsztatów jako jeden z kluczowych obszarów kompetencji wskazywano zagadnienia związane z komunikacją interpersonalną w zespole oraz między jednostkami UW, a także kreowanie postawy otwartości, empatii i elastyczności w działaniu. Do kluczowych kwestii należały również m.in.: myślenie strategiczne i podejmowanie decyzji, zarządzanie zespołem, praca w zespołach interdyscyplinarnych i dzielenie się wiedzą, a także organizacja pracy (własnej i zespołu).

W ramach badania ankietowego respondenci zostali podzieleni na trzy grupy:

1) osoby zarządzające uczelnią;

2) osoby na pozostałych stanowiskach kierowniczych;

3) osoby niepełniące roli kierowniczej.

Respondenci mogli ocenić ważność 33 zagadnień. Ogółem jako najistotniejsze – tak jak podczas warsztatów – wskazane zostały różne aspekty komunikacji. W poszczególnych grupach na pierwszym miejscu znalazły się również:

a) w grupie 1. i 2. budowanie autorytetu lidera oraz autoanaliza stylu kierowania i komunikacji;

b) w grupie 3. dodatkowo monitorowanie zadań i kryteria oceny pracy.

Wstępne wnioski z konsultacji dotyczących programu zostały przedstawione Zespołowi Rektorskiemu przez dr hab. Mirosławę Huflejt-Łukasik i dr. Rafała Stefańskiego oraz Joannę Wąsowską, pełnomocniczkę Rektora ds. Rozwoju Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Prace nad zakresem merytorycznym Akademii Liderów potrwają do stycznia 2020 r., kiedy planowane jest ogłoszenie programu, a osoby wskazane przez kadrę zarządzającą UW zostaną zaproszone do udziału w Akademii i rejestracji na konkretne terminy poprzez platformę szkoleń pracowniczych (http://www.szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl/).

 

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Zgadzam się Ukryj komunikat