Stronę napędza Drupal

Studencka szkoła letnia „Morze Ci pomoże. Kompetentnie.”

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji zaprasza studentów UW do udziału w studenckiej wyjazdowej szkole letniej kompetencji społecznych, która odbędzie się w terminie od 15 do 23 września 2023 r. nad polskim morzem.

 Podczas szkoły letniej studenci doskonalić będą:

  • kompetencje społeczne, interpersonalne, związane z pracą w grupie, kierowaniem zespołem i przywództwem komunikacyjnym;
  • kompetencje zawodowe związane z prowadzeniem projektów grupowych, wystąpień publicznych i zarządzania wizerunkiem, wykorzystaniem umiejętności pozyskanych w trakcie szkoły letniej do zarządzenia grupą podczas zajęć i rywalizacji sportowych;
  • kompetencje psychospołeczne związane z pracą w zawodach pomocowych (social professions), a więc tych profesjach, które wymagają szczególnego zaangażowania emocjonalnego, indywidualnej i grupowej pracy z ludźmi i ich potrzebami, codziennego wykorzystywania własnych zasobów osobowościowych zawodów, tzw. pracy emocjonalnej (E. Ilouz);
  • w praktyce (zgodnie z cyklem Kolba) w warunkach zbliżonych do zawodowych (np. pracy z klientami, pacjentami) nabywane kompetencje pracy w grupie i z grupą, np. w trakcie dobranych do poziomu grupy wypraw rowerowych (do 25 km) w miejscach z bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturą do pieszych i rowerowych wycieczek, czy też przy organizacji wycieczek krajoznawczych, uwzględniających także zwiedzanie zabytków architektury i kultury niematerialnej;
  • kompetencje dotyczące stworzenia bezpiecznej, oddalonej od dużych ośrodków miejskich przestrzeni do eksperymentowania i sprawdzania w praktycznych sytuacjach wiedzy związanej z pracą z grupami w różnych, również trudnych i nieprzewidzianych warunkach (zmęczenie fizyczne, radzenie sobie ze stresem, niezapowiedzianymi wyzwaniami w czasie wycieczek rowerowych); ale też ćwiczenie kreatywności i „siły magnetyzmu” jednostkowego (w kontekście budowania wizerunku) w okolicy złóż magnetytu, powodujących zjawisko anomalii magnetycznej ("Bałtyckiego Trójkąta Bermudzkiego").

Uczestnikiem szkoły letniej może być:

  1. student Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, który zrealizował program kształcenia przynajmniej na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia lub na pierwszym roku studiów drugiego stopnia.
  2. w przypadku, gdy limit miejsc nie zostanie wyczerpany przez studentów WSNSiR, dodatkowa rekrutacja zostanie przeprowadzona wśród studentów Uniwersytetu Warszawskiego, którzy zrealizowali program kształcenia przynajmniej na pierwszym roku studiów pierwszego lub na pierwszym roku studiów drugiego stopnia bądź zrealizowali program przynajmniej trzech lat jednolitych studiów magisterskich.
  3. uczestnik musi mieć status studenta przez cały okres trwania szkoły letniej.

Uczestnik zgłasza chęć uczestnictwa w szkole letniej poprzez przesłanie dokumentów rekrutacyjnych określonych w załączonym regulaminie na adres: ipsir@uw.edu.pl.

Rekrutacja do szkoły letniej zakończy się 28 sierpnia 2022 r. o godz. 23.59.

O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową w terminie do 30 sierpnia 2023.

Do pobrania:

Regulamin szkoły letniej (pdf)

Program szkoły letniej (pdf)

Plan zajęć szkoły letniej (pdf)

Formularz zgłoszeniowy (doc)

 

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Zgadzam się Ukryj komunikat