Stronę napędza Drupal

Studenci realizują projekty foresightowe

W semestrze letnim roku akadem. 2021/22 w ramach Programu „Studenci dla Otoczenia” studenci Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych na specjalności foresight terytorialny rozwijali swoje kompetencje społeczne, realizując jednocześnie projekty foresightowe dla zewnętrznych partnerów: instytucji publicznych, pozarządowych i prywatnych. Wykorzystywali do tego umiejętności związane z prowadzeniem badań foresightowych, analizą strategiczną i foresightową.

Celem Programu SDO było udzielenie im wsparcia w zakresie doskonalenia kompetencji społecznych, które ułatwią im wejście na rynek pracy, a ich wykorzystanie przełoży się na jakość realizowanego projektu. W specjalnie dedykowanych zajęciach, prowadzonych w niewielkich (maksymalnie sześcioosobowych) grupach lub podczas tutoringu, studenci nabywali wiedzę, ale przede wszystkim umiejętności praktyczne w zakresie empatii, asertywności, inteligencji społecznej, komunikacji werbalnej i niewerbalnej, negocjacji i mediacji oraz autoprezentacji. Ćwiczenia odbywały się także przed kamerą, dzięki czemu studenci mogli na bieżąco doskonalić swoje umiejętności autoprezentacyjne i wykorzystać je później podczas projektów na rzecz otoczenia w kontaktach m.in. z instytucjami sektora publicznego czy pozarządowego.

Do realizacji projektu zaproszono ekspertów spoza Uniwersytetu – Fundację Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy THINK! i ekspertów w zakresie foresightu, między innymi z firmy 4CF. Ważnym i cenionym elementem FLS było wprowadzenie narzędzi służących samopoznaniu. Do takich należały indywidualna analiza SWOT oraz Profil Motywacyjny RMP (Reiss Motivation Profile®). W indywidualnej analizie SWOT studenci definiowali i uczyli się mówić o swoich mocnych stronach, natomiast dzięki testowi RMP studenci poznali swoje podświadome potrzeby i wartości, które motywują ich do działania, wpływają na zachowanie i decyzje. Zaliczenie projektów również było praktyczne. Polegało na przeprowadzeniu warsztatów wspólnie z otoczeniem zewnętrznym (Urząd Miasta Olsztyn, firma Saint Gobain, studenci innych uczelni wyższych w Polsce). Warsztaty te łączyły zagadnienia gospodarki przestrzennej i foresightu terytorialnego z rozwojem kompetencji społecznych. Tematy przewodnie dotyczyły przyszłości miasta Olsztyn w 2030 roku oraz przyszłości polskich miast w perspektywie 2050 roku.

Program zyskał pozytywną ocenę uczestników, a samoocena kompetencji społecznych, mierzona w pre-teście i post-teście znacząco wzrosła, co utwierdziło zarówno organizatorów, jak i uczestników w przekonaniu, że realizacja tego typu projektów wspiera rozwój wielu kluczowych kompetencji.

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Zgadzam się Ukryj komunikat