Stronę napędza Drupal

Studencka szkoła letnia – Komunikacja międzykulturowa w dyplomacji i administracji publicznej

Ośrodek Studiów Szwajcarskich Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza studentów UW do udziału w szkole letniej, która odbędzie się w terminie 29.06.-7.07.2023 r. w siedzibie Ośrodka Studiów Szwajcarskich, przy ul. Dobrej 55 w Warszawie.

Szkoła letnia jest skierowana do studentów i studentek, którzy planują rozwijać wiedzę i kompetencje zdobyte na studiach w obszarze dyplomacji i/lub administracji publicznej i z tym obszarem wiążą swoje plany zawodowe. Projekt dedykowany jest osobom świadomie podejmującym wyzwanie, jakim jest funkcjonowanie w zespole wielokulturowym, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu dyplomatycznego.

Uczestnikiem szkoły letniej może być student Uniwersytetu Warszawskiego kierunku:

  • Helwetologia – studia szwajcarskie (studenci 1. i 2. roku studiów II stopnia);
  • Studia kanadyjskie (studenci 1. i 2. roku studiów II stopnia);
  • Studia filologiczno-kulturoznawcze (studenci 2. i 3 roku studiów I stopnia oraz studenci 1. i 2. roku studiów II stopnia).

Szkoła letnia Komunikacja międzykulturowa w dyplomacji i administracji publicznej jest unikatową propozycją dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego, dającą im możliwość zdobycia i poszerzenia wiedzy w dwóch obszarach: komunikacji międzykulturowej oraz administracji publicznej i stosunków dyplomatycznych. Program zakłada także wyposażenie studentów w konkretne kompetencje pozwalające im odnaleźć się w środowisku wielokulturowym oraz podjąć prawidłową interakcję z przedstawicielami innych kręgów kulturowych, z uwzględnieniem ich historii, odmiennych doświadczeń oraz różnic w postrzeganiu świata. Szkoła oferuje uzupełnienie oferty UW o szczególne i dedykowane zajęcia oferowane w formach warsztatowych oraz prowadzone przez zaproszonych specjalistów z UW, jak i otoczenia społeczno-gospodarczego.

Celem kształcenia jest poszerzenie i wzmocnienie kompetencji zawodowych studenta oraz przygotowanie go zarówno do zaistnienia na wielokulturowym rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru dyplomacji oraz administracji publicznej, jak i prowadzenia badań naukowych. W szczególności:

  • pogłębienie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem języka oficjalnego, języka akademickiego, języka z zakresu stosunków międzynarodowych, prawa oraz wielokulturowości;
  • poszerzenie wiedzy w zakresie dyplomacji, stosunków międzynarodowych, aktualnej sytuacji geopolitycznej na świecie, wielokulturowości i komunikacji międzykulturowej;
  • wprowadzenie w obszar praktycznego udziału w różnych formach oficjalnych spotkań, ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów dyplomatycznych;
  • wzmocnienie kompetencji miękkich;
  • wykształcenie kompetencji interkulturowych;
  • przygotowanie do świadomego funkcjonowania w środowisku wielokulturowym;
  • wzmocnienie woli samokształcenia i świadomości konieczności ustawicznego samodoskonalenia.

Warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w szkole letniej jest znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (średniozaawansowany) ESOKJ.

Student UW zainteresowany udziałem w szkole letniej do 26 czerwca wypełnia formularz rejestracyjny dostępny pod linkiem https://forms.gle/bFJM6gSxPjH8LhsK8. Ponadto wysyła na adres katarzyna.baran@wn.uw.edu.pl informację o posiadanym dokumencie potwierdzającym znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie (np. certyfikatu, wyniku testu poziomującego).

O wynikach rekrutacji uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową w terminie do 28.06.2023 r.

Do pobrania: 

Regulamin szkoły letniej (pdf) 

Program szkoły letniej (pdf)

Plan szkoły letniej (pdf)

 

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Zgadzam się Ukryj komunikat