Stronę napędza Drupal

Studia podyplomowe – rekrutacja uzupełniająca

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej na studia podyplomowe dla pracowników UW – Innowacyjny uniwersytet – tworzenie i realizacja programów publicznych.

Studia są realizowane w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW (ZIP), współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Ich organizatorem jest Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, który uruchomił nowy typ interdyscyplinarnych studiów, będących odpowiedzią na nowe role Uniwersytetu w zmieniającym się społeczeństwie.

Celem studiów jest zaznajomienie słuchaczy z problematyką przygotowywania i wdrażania innowacyjnych, społecznie użytecznych projektów oraz promowania aplikacyjnych prac dyplomowych.

Studia są dedykowane pracownikom administracji uniwersyteckiej (zajmującym się szczególnie obsługą projektów i innowacjami dydaktycznymi), pracownikom naukowym przygotowującym projekty i/lub kierującym innowacyjnymi pracami dyplomowymi.

Wszystkie osoby zaangażowane w realizację programu mają niezbędne kwalifikacje w swoich dziedzinach. Są kompetentnymi teoretykami lub praktykami zatrudnionymi na Uniwersytecie Warszawskim lub innych uczelniach (SGH) – współpracującymi z Uniwersytetem przy określonych projektach. Charakter planowanych studiów tworzy pole do współpracy osób z różnych wydziałów UW. Zajęcia prowadzić będą m.in.: prof. dr hab. Anna Giza-Poleszczuk, dr hab. Olgierd Annusewicz, dr hab. Ewa M. Marciniak, dr hab. Bartłomiej Biskup, mgr Diana Pustuła, dr hab. Tomasz Słomka, dr hab. Jerzy Szczupaczyński, dr hab. Adam Niewiadomski.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UW w pierwszym semestrze zajęcia odbywać się będą zdalnie w oparciu o zajęcia synchroniczne (na żywo, za pomocą wideokonferencji) i asynchroniczne (nagrane wykłady lub ich części, przygotowane przez wykładowców materiały itp.) w piątki (od godz. 14.00) i soboty (od godzin porannych). W semestrze drugim, jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli, zajęcia będą odbywały się w salach wykładowych.

Zjazdy będą organizowane raz lub dwa razy w miesiącu.

Czas trwania studiów: 2 semestry

Planowany termin pierwszego zjazdu: 5-6 marca 2021 roku.

Ważne terminy:

  • 25.01 - 14.02.2021 - rejestracja w IRK
  • 15.02.2021 - ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych na studia
  • 16.02 - 18.02.2021 do godz. 12:00 - składanie dokumentów
  • 19.02  - ewentualne rozmowy kwalifikacyjne
  • 22.02.2021 - ogłoszenie listy osób przyjętych na studia

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie www.irk.uw.edu.pl

 

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Zgadzam się Ukryj komunikat