Stronę napędza Drupal

Szkoła Letnia dla studentów kierunków ścisłych i przyrodniczych

Organizatorem szkoły letniej  Zastosowania zaawansowanych technik przetwarzania danych w naukach przyrodniczych jest Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.

Szkoła letnia obejmuje 10 dni szkoleniowych (80 godzin zajęć dydaktycznych + 40 godzin pracy własnej) i odbywa się w terminie: od 28 czerwca do 9 lipca 2021 r. Zajęcia w formie mieszanej (stacjonarne oraz z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość) będą odbywały się w Centrum Technologii ICM, przy ul. Kupieckiej 32 w Warszawie oraz on-line z wykorzystaniem platformy ZOOM oraz narzędzi Google Workspace.

Uczestnikiem/czką szkoły letniej może być tylko i wyłącznie student/ka Uniwersytetu Warszawskiego drugiego i trzeciego roku studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia kierunków przyrodniczych i ścisłych, np. biologii, chemii, fizyki, matematyki i informatyki, posiadający status studenta/ki przez cały okres trwania szkoły letniej.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszonych i zakwalifikowanych uczestników szkoły letniej w I turze rekrutacji, dopuszcza się rozszerzenie grupy uczestników, w kolejnych turach rekrutacji, przy czym w pierwszej kolejności do uczestnictwa w szkole letniej będą kwalifikowani studenci z wyżej wymienionych kierunków i lat studiów.

Kandydat/ka zgłasza chęć uczestnictwa w szkole letniej poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej: http://akademia.icm.edu.pl/szkolenia/szkola-letnia/.

Warunkiem uczestnictwa w szkole letniej jest znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 (średniozaawansowany) ESOKJ, co kandydat zobowiązany jest udokumentować stosownym certyfikatem językowym lub zdanym egzaminem na UW.

Kandydaci ubiegający się o udział w szkole letniej podczas rejestracji zostaną poproszeni o wypełnienie krótkiego testu kompetencji, który pozwoli wstępnie poznać przyszłych uczestników.

I tura rejestracja do szkoły letniej rozpocznie się 4.06.2021 r. i zakończy się 13.06.2021 r. W przypadku wolnych miejsc uruchomiona zostanie II tura rekrutacji, która odbędzie się w dniach 16.06.2021 - 23.06.2021 r.

O wynikach rekrutacji uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową w terminie do 3 dni po zakończeniu danej tury rekrutacji.

 

Do pobrania:

Regulamin Szkoły Letniej

Program Szkoły Letniej

Plan zajęć Szkoły Letniej

Serdecznie zapraszamy!

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Zgadzam się Ukryj komunikat