Stronę napędza Drupal

Szkoła letnia języków migowych (PJM i IS)

Wydział Polonistyki UW zaprasza do udziału w studenckiej szkole letniej języków migowych (PJM i IS) , która odbędzie się w terminie 5 – 14 września 2022.

Oferta szkoły skierowana jest do studentów kierunku filologia polskiego języka migowego, których poziom biegłości językowej w PJM kształtuje się między B1 a B2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Szkoła jest adresowana do osób, które nie znają międzynarodowego języka migowego, ale wykazują wymienioną biegłość językową w PJM i tym samym posiadają predyspozycje do nauki kolejnego języka migowego.

Zaproponowany program kształcenia umożliwia bezpośredni kontakt z rodzimymi użytkownikami polskiego języka migowego oraz trenerami International Sign. Szkoła stanowi uzupełnienie oferty dydaktycznej Uniwersytetu, tj. zajęć oferowanych w ramach kierunku filologia polskiego języka migowego. Zajęcia z zakresu International Sign nie wchodzą w zakres programu filologii PJM, nie są także oferowane przez żadną inną jednostkę uniwersytecką. Kursy w zakresie IS są w Polsce praktycznie niedostępne, stąd też konieczność zaangażowania zagranicznych lektorów.

Wszystkie zajęcia prowadzone w ramach szkoły mają charakter warsztatów i ćwiczeń prowadzonych w małych, 10-osobowych grupach zajęciowych, co istotnie wpływa na tempo wzrostu kompetencji językowej użytkowników. Prowadzący zajęcia to rodzimi użytkownicy PJM oraz wykwalifikowani trenerzy International Sign. Lektorzy PJM reprezentują różnorodne organizacje wspierające osoby niesłyszące, m.in. Polski Związek Głuchych i Instytut Spraw Głuchych oraz firmy edukacyjne i tłumaczeniowe (Centrum Polskiego Języka Migowego oraz EduPJM).

Wszystkie zajęcia będą prowadzone w polskim języku migowym oraz International Sign.

Rekrutacja do szkoły letniej rozpocznie się 18 lipca 2022 r. o godz. 00.00 i zakończy się 22 lipca 2022 r. o godz. 23.59.

Warunkiem uczestnictwa w szkole letniej jest:

a) znajomość polskiego języka migowego na poziomie co najmniej B1,

b) złożenie wszystkich wymaganych dokumentów w terminach wskazanych w regulaminie   

Dokumenty należy przesłać na adres mailowy: plm@uw.edu.pl. W przypadku, gdy ilość zgłoszeń przekroczy liczbę miejsc, o kolejności przyjęcia decyduje średnia ocen uzyskanych przez studenta w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022, potwierdzona wydrukiem z systemu USOS.

O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową.

Do pobrania:

Regulamin szkoły letniej (pdf)

Program szkoły letniej (pdf)

Plan zajęć szkoły letniej (pdf)

 

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Zgadzam się Ukryj komunikat