Stronę napędza Drupal

Szkoła Letnia w języku włoskim

Mediacja między kulturami na przykładzie Polski i Włoch to tytuł studenckiej Szkoły Letniej w języku włoskim, której organizatorem jest Katedra Italianistyki UW.

Współczesne procesy komunikacyjne, zwłaszcza w świetle globalizacji, są zjawiskiem złożonym i wymagającym wielowymiarowego podejścia, obejmującego pogłębioną refleksję nad kulturą, językiem, społeczeństwem oraz stereotypizacją. Umiejętność mediacji międzykulturowej staje się w tym kontekście kluczowa nie tylko w pracy przyszłych filologów, ale wszystkich osób pracujących z językami obcymi i w środowiskach międzynarodowych.

Celem projektu jest przygotowanie studentów do świadomego uczestniczenia w życiu kulturalnym wspólnoty europejskiej, w której język włoski odgrywa znaczącą rolę, oraz rozwinięcie u uczestników kreatywności, sprawności interakcyjnych oraz umiejętności myślenia krytycznego, niezbędnych w środowisku zawodowym.

Szkoła Letnia obejmuje 11 dni szkoleniowych (65 h dydaktycznych) i odbędzie się w terminie 28.06 - 9.07.2021. Zdalny tryb zajęć (62 h) zostanie wzbogacony o wydarzenie stacjonarne (3 h): udział w spektaklu teatralnym Zła matka, reż. Karolina Porcari, w Warszawie.

Wyróżniający się zaangażowaniem uczestnicy Szkoły Letniej, będą mogli kontynuować zdobywanie nowych umiejętności z zakresu mediacji międzykulturowej w trakcie 2-miesięcznego stażu w redakcji dwumiesięcznika Gazzetta Italia.                      

Do udziału w Szkole Letniej zapraszamy studentów:                                              

  • studiów I stopnia, II i III roku
  • II stopnia
  • jednolitych studiów magisterskich - III, IV i V roku
  • znających język włoski co najmniej na poziomie B1, wykazujących zainteresowanie problematyką mediacji międzykulturowej oraz pragnących pogłębiać swoje umiejętności komunikacyjne w zakresie języka włoskiego.

Zgłoszenia należy nadsyłać w terminie 1.06 - 18.06.2021 w postaci wypełnionego formularze rekrutacyjnego dostępnego pod linkiem:

https://forms.gle/4uzFLrWodbCSAg3v9

O wynikach rekrutacji uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową w terminie do 21.06.2021 r.

Szczegółowe informacje:

Program Szkoły Letniej

Regulamin Szkoły Letniej

Plan zajęć Szkoły Letniej

Serdecznie zapraszamy!           

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Zgadzam się Ukryj komunikat