Stronę napędza Drupal

Uzupełniająca tura rejestracji na studia podyplomowe dla pracowników UW

5 lutego rusza uzupełniająca tura rejestracji na studia podyplomowe Innowacyjny uniwersytet – tworzenie i realizacja programów publicznych, która potrwa do 12 lutego.

Studia dedykowane są kadrze zarządzającej, pracownikom administracji uniwersyteckiej (zajmującym się realizacją projektów i innowacjami dydaktycznymi), nauczycielom akademickim, przygotowującym projekty i/lub kierującymi innowacyjnymi pracami dyplomowymi oraz pełniącym funkcje organów jednoosobowych, funkcje kierownicze lub wchodzącym w skład organów kolegialnych lub Rady Wydziału oraz innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.

Celem studiów jest doskonalenie kompetencji pracowników Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie tworzenia i realizacji innowacyjnych, społecznie użytecznych projektów na uczelni. Słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu uwarunkowań i sposobu funkcjonowania uczelni, w zmieniającym się otoczeniu społecznym i prawnym oraz zarządzania innowacyjnymi projektami. W trakcie studiów zostanie przeprowadzony cykl wykładów, konwersatoriów i ćwiczeń. Uczestnicy sprawdzą zdobytą wiedzę w praktyce poprzez przygotowanie aplikacyjnej pracy dyplomowej w zespołach projektowych.

W programie studiów znajdą się między innymi zagadnienia związane ze społecznymi rolami Uniwersytetu, z zarządzaniem uczelnią publiczną w Polsce i na świecie, marketingiem i PR w funkcjonowaniu współczesnej uczelni, a także ewaluacją i doskonaleniem projektów oraz trwałością ich efektów.

Studia odbywać się będą w trybie zaocznym, w piątki (od godz. 14.00) i soboty; zjazdy raz bądź dwa razy w miesiącu.

Czas trwania studiów: 2 semestry

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

  • Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK,
  • Deklaracja i oświadczenie wzięcia udziału w studiach wydrukowane z systemu IRK,
  • List motywacyjny,
  • Dyplom ukończenia uczelni wyższej (licencjat, inżynier lub magister),
  • Zgoda przełożonego na udział w studiach wydrukowane z systemu IRK.

O przyjęciu kandydatów na studia decyduje wynik postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzanego przez komisję rekrutacyjną powołaną przez Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Postępowanie obejmuje złożenie w/w dokumentów.

Adres Komisji Rekrutacyjnej:

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

00-097 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 1, klatka B, (wejście od podwórka), pok. 1, parter, tel. 22 55 20 147

Godziny otwarcia sekretariatu: od poniedziałku do czwartku 8.00 – 16.00

Czesne

Studia są nieodpłatne i przeznaczone wyłącznie dla pracowników Uniwersytetu Warszawskiego, zatrudnionych minimum przez okres realizacji studiów.

Udział w Akademii Liderów (cykl szkoleń) nie wyklucza możliwości wzięcia udziału w studiach podyplomowych, a terminy obu tych inicjatyw nie kolidują ze sobą 

Planowane terminy zjazdów w I semestrze:

28-29.02.2020

13-14.03.2020

27-28.03.2020

17-18.04.2020

15-16.05.2020

29-30.05.2020

Regulamin studiów podyplomowych (doc)

Program studiów

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Zgadzam się Ukryj komunikat