Stronę napędza Drupal

Wyjazdowa doktorancka szkoła letnia

Wydział Prawa i Administracji UW zaprasza doktorantów/doktorantki do udziału w wyjazdowej szkole letniej pt. Demokracja w stanie zagrożenia – analizując doświadczenia polskie i włoskie, która odbędzie się w dniach 14–17 listopada 2022 r. w Warszawie oraz 24–30 listopada 2022 r. w Rzymie.

Celem szkoły jest analiza i ocena zagrożeń i wyzwań dla demokracji, rządów prawa i praw człowieka w Polsce i we Włoszech w perspektywie europejskiej, łącząca się z ukazaniem historycznego, społeczno-politycznego i kulturowego kontekstu funkcjonowania prawa i ustrojów państwowych. W toku jedenastu dni zajęć – czterech w Warszawie i siedmiu w Rzymie, w formie m.in. wykładów, seminariów, spotkań z przedstawicielami praktyki prawniczej i politycznej, warsztatów muzealnych i zajęć terenowych – omawiane i dyskutowane będą takie zagadnienia, jak: relacje między prawem a polityką; rola sztuki i religii w systemach prawno-politycznych; aksjologia demokracji; międzynarodowy, unijny, krajowy i lokalny wymiar ustroju demokratycznego; rozdźwięk między teorią a praktyką rządzenia; kryzys demokracji w Polsce i współczesne problemy ustrojowe Włoch. Szkoła ma charakter interdyscyplinarny, łącząc obszary badawcze i metodologie właściwe m.in. dla nauk prawnych, politycznych, socjologicznych, historycznych, o kulturze i sztuce.

Organizator pokrywa koszt lotów na trasie Warszawa – Rzym oraz Rzym – Warszawa, a także część kosztu zakwaterowania wraz ze śniadaniem w Rzymie. Poza tym wypłaca każdemu uczestnikowi stypendium w wysokości 48 euro na każdy dzień pobytu w Rzymie, przeznaczone na pokrycie pozostałej części kosztu zakwaterowania, kosztów biletów transportu miejskiego oraz biletów do muzeów i innych miejsc przewidzianych w programie szkoły. Koszty wyżywienia i ewentualne inne koszty pobytu w Rzymie uczestnik pokrywa z tej części stypendium, która pozostanie po poniesieniu wspomnianych wcześniej wydatków, oraz z własnych środków.

Uczestnikiem szkoły może być wyłącznie doktorant/doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego, ze studiów doktoranckich lub ze szkoły doktorskiej

Kandydat na uczestnika zgłasza się w terminie od 2 do 7 listopada 2022 r. poprzez przesłanie życiorysu naukowego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji za pośrednictwem formularza Google dostępnego pod adresem https://tinyurl.com/332p9ec9.

O wynikach rekrutacji wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową do 9 listopada 2022 r.

Ewentualne pytania można kierować do jednego z organizatorów z ramienia WPiA UW, mgr. Rafała Smolenia: rafal.smolen[at]uw.edu.pl.

Do pobrania:

Regulamin szkoły letniej (pdf)

Program szkoły letniej (pdf)

Plan szkoły letniej (pdf)

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Zgadzam się Ukryj komunikat