Stronę napędza Drupal

Wyniki II tury konkursu na wsparcie wyjazdów zagranicznych

Komisja konkursowa rozpatrzyła wnioski o przyznanie dofinansowania złożone w konkursie w ramach Programu finansowego wsparcia wyjazdów zagranicznych doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego w celach naukowych i dydaktycznych. W drugiej turze konkursu o stypendium ubiegało się 239 doktorantów UW, spośród których środki na wsparcie wyjazdów otrzyma 184 z nich. Łączna kwota dofinansowania przyznanego w tej turze konkursu to ponad 1 150 000  zł.

Poniżej publikujemy zatwierdzoną przez Rektora listę osób zakwalifikowanych do Programu.

W ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników laureaci konkursu są zobowiązani do złożenia podpisanych deklaracji oraz oświadczenia uczestnika projektu. Deklaracje i oświadczenia można przesyłać:

1) zwykłą pocztą na adres BWZ, tj. Biuro Współpracy z Zagranicą, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (z dopiskiem „Wyjazdy zagraniczne – ZIP”) albo

2) e-mailem zawierającym skan podpisanych deklaracji i oświadczenia uczestnika projektu (w jednym pliku PDF) na adres wyjazdy.zip@uw.edu.pl; w przypadku, gdy doktorant nie ma możliwości zeskanowania dokumentów, wypełnia je elektronicznie i wysyła w załączniku w formacie PDF, a w treści maila powinien napisać: W załącznikach przesyłam deklarację i oświadczenie uczestnika projektu. Oświadczam, że wszystkie wprowadzone przeze mnie dane są prawdziwe i akceptuję przedstawione w obu dokumentach warunki uczestnictwa w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego.

 Do złożenia deklaracji i oświadczenia uczestnika projektu są zobowiązane także osoby, które uczestniczyły w poprzednich turach konkursu (tj. odbyły wyjazdy w 2019 r.).

 Szczegółowe informacje na temat procedury zakupu biletu oraz wypełnienia wniosków wyjazdowych zostaną opublikowane do końca maja br. Zlecenia zakupu biletów na wyjazdy ze środków ZIP będą przyjmowane najwcześniej od 1 czerwca 2020 r. Wyjazdy dofinansowane w II turze konkursu mogą rozpocząć się najwcześniej od 1 lipca 2020 r. i mogą być realizowane do 30 września 2021 r.

 Podawany termin rozpoczęcia wyjazdów może ulec przesunięciu w zależności od rozwoju pandemii COVID-19. Aktualne informacje w tej sprawie będą zamieszczane na stronie ZIP i przesyłane do uczestników Programu – nowe informacje nie zostaną jednak podane wcześniej niż po 24 maja br.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu!

Do pobrania:

Wszystkie pytania dotyczące Programu należy wysyłać na adres wyjazdy.zip@uw.edu.pl.

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Zgadzam się Ukryj komunikat