Stronę napędza Drupal

Zajęcia ogólnouniwersyteckie w bloku wakacyjnym

Uczestnicząc w zajeciach ogólnouniwersyteckich w bloku wakacyjnym 2022/2023 studenci Uniwersytetu Warszawskiego mogą podnieść swoje kompetencje komunikacyjne, interpersonalne, zawodowe oraz kompetencje przydatne przyszłym nauczycielom.

Oferta zajęć: 

 1. Italo Pop. Kultura masowa we Włoszech - celem zajęć jest przybliżenie różnych form i aspektów włoskiej kultury popularnej w XX i XXI wieku.
 1. Warsztaty przekładowe. Tłumaczenie tekstów użytkowych w j. angielskim - celem zajęć jest doskonalenie kompetencji językowych w zakresie j. polskiego i angielskiego poprzez tłumaczenie różnego rodzaju tekstów użytkowych. W trakcie zajęć poruszone zostaną najczęściej spotykane problemy  tłumaczeniowe oraz strategie ich rozwiązywania.
 1. Rozumienie współczesnej literatury, kultury i mediów świata anglosaskiego - zajęcia dedykowane są studentom znającym j. angielski w stopniu zaawansowanym i zainteresowanym współczesną literaturą, kulturą i mediami.  
 1. Turystyka – pisanie, tłumaczenie oraz prezentacje - podczas zajęć studenci zapoznają się z praktyką pisania i komunikowania się w turystyce. Poruszone zostaną zagadnienia związane z kuchnią, kulturą, zwyczajami i historią oraz czasem wakacyjnym (wycieczki, rozrywka, atrakcje).
 1. Co oprócz sauny i death metalu? – wprowadzenie do języka i kultury Finlandii - celem zajęć jest zdobycie wiedzy na temat języka, kultury i obyczajów Finlandii. Studenci nauczą się podstaw j. fińskiego oraz zapoznają się z fascynującymi tradycjami fińskiego społeczeństwa oraz poznają sylwetki wybitnych postaci fińskiej kultury.  
 1. Mindfulness w pracy nauczyciela - warsztat skierowany jest do studentów pragnących być w przyszłości otwartymi, gotowymi do działania pedagogami, wychowawcami i nauczycielami.
 1. Karty animacyjne w pracy nauczyciela - zajęcia dedykowane są studentom przygotowującym się do zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciela przedmiotowego, pedagoga, pedagoga – terapeuty, reedukatora, animatora zajęć.
 1. Jak pisać, żeby inni chcieli czytać? Kreatywne pisanie w pracy nauczyciela - celem zajęć jest tworzenie i redagowanie różnego rodzaju tekstów oraz myślenie kreatywne. Studenci w sposób wyłącznie praktyczny będą rozwijać umiejętność tworzenia spójnych, logicznych, poprawnych językowo oraz  atrakcyjnych tekstów.
 1. Elementy retoryki i moderowanie dyskusji w pracy nauczycielau - zajęcia o wyłącznie warsztatowym charakterze, na których studenci dowiedzą się m.in.: jak formułować temat lekcji, jak dobierać treści, jak wykorzystywać mowę ciała, jak kontrolować tremę, jak wywoływać i moderować dyskusję w klasie oraz jak prowadzić różne typy debat.    
 1. Grywalizacja – czy edukacja może być rozrywką? - zajęcia mają na celu zapoznanie się z metodami aktywizującymi, wykorzystującymi mechanizmy i elementy gier w nauczaniu, uczeniu się i wychowaniu dzieci i młodzieży. Zaprezentowane zostaną proste gry oraz bardziej  zaawansowane aktywności i projekty zawierające elementy gry, które mogą być realizowane przez uczniów na lekcji w klasie lub w budynku szkoły.
 1. Emisja głosu i technika mówienia w komunikacji dydaktycznej - zajęcia służą rozwijaniu umiejętności efektywnego posługiwania się głosem w komunikacji dydaktycznej. Spotkania mają charakter warsztatowy. Uczestnicy wykonują ćwiczenia oddechowe, fonacyjne i artykulacyjne, mające  na celu osiągnięcie barwy, nośności głosu oraz wyrazistości artykulacyjnej optymalnej do przekazywania treści dydaktycznych.

 

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Zgadzam się Ukryj komunikat