Stronę napędza Drupal

Zwiększenie mobilności doktorantów – wyniki konkursu

Jednym z zadań adresowanych do doktorantów w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego jest program stypendialny „Zwiększanie mobilności doktorantów UW”, w ramach którego motywacyjnym stypendium naukowym zostaną objęci doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego wyłonieni w drodze konkursu.

Poniżej publikujemy listę rankingową wszystkich wniosków ocenionych przez komisję konkursową wraz z informacją o zakwalifikowaniu do programu stypendialnego zatwierdzoną przez Rektora UW. Stypendium zostało przyznane 48 doktorantom, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów. Trzy osoby o tej samej liczbie punktów zakwalifikowano warunkowo. Zostaną one włączone do programu stypendialnego, o ile Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wyrazi zgodę na zwiększenie puli stypendiów do 51. O decyzji instytucji pośredniczącej zainteresowane osoby zostaną poinformowane drogą elektroniczną.

Doktorantom niezakwalifikowanym do programu przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Rektora.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu!

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Zgadzam się Ukryj komunikat