Stronę napędza Drupal

Szkoła Letnia w Izraelu

Zrozumieć konflikt. Psychologiczne mechanizmy powstawania i rozwiązywania konfliktów” to tytuł nowej studenckiej Szkoły Letniej w języku angielskim, której organizatorem jest Wydział Psychologii UW. Jej celem jest przedstawienie studentom teorii z obszaru rozwiązywania konfliktów (w szczególności stosunków międzygrupowych, dynamiki konfliktów, zapobiegania konfliktom), a także dostarczenie podstawowych umiejętności wymaganych podczas studiowania i rozwiązywania konfliktów. Ze względu na temat szkoły letniej – konflikt – organizowana jest ona w kraju rozdartym przez konflikt od niemal początku swojego istnienia. Umożliwi to zorganizowanie spotkań z praktykami zajmującymi się rozwiązywaniem konfliktów na co dzień, osobiste zapoznanie się z kontekstem konfliktowym oraz osobami funkcjonującymi w takiej rzeczywistości, a także nawiązanie relacji naukowych ze studentami i badaczami z tego kraju. Ważnym celem szkoły letniej jest także doskonalenie biegłości językowej studentów w kraju odmiennym kulturowo.

Szkoła odbędzie się w terminie: 01-11 września 2019 r. w Max Stern College w Yezreel Valley w Izraelu.

Jej uczestnikiem może być wyłącznie student Uniwersytetu Warszawskiego następujących kierunków: psychologia, politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia. Ze względu na specyfikę programu szkoły mogą wziąć w niej udział studenci zarówno studiów drugiego stopnia (pierwszy i drugi rok) oraz studenci trzeciego, czwartego i piątego roku jednolitych studiów magisterskich.

Uczestnik zgłasza chęć uczestnictwa w szkole letniej poprzez przesłanie dokumentów rekrutacyjnych określonych w programie szkoły na adres: szkolaletniaizrael@psych.uw.edu.pl

Rejestracja do szkoły letniej rozpocznie się 24 maja 2019 r. o godz. 10.00 i zakończy się 02 czerwca 2019 r. o godz. 23.59.

W szkole letniej uczestniczyć może max. 17 studentów. O przyjęciu do szkoły letniej decyduje miejsce na liście rankingowej uzyskane na podstawie wyników rekrutacji, przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną.

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w szkole letniej zostanie opublikowana na stronie: www.zip.uw.edu.pl najpóźniej 7 czerwca 2019 r. O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną także poinformowani drogą mailową.

Szczegółowe informacje:

Program zajęć (doc)

Plan zajęć (doc)

Regulamin Szkoły Letniej (doc)

 

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Zgadzam się Ukryj komunikat