Stronę napędza Drupal

Konkurs dla zagranicznych wykładowców wizytujących - IV tura (ostatnia)

Ogłaszamy ostatni, czwarty nabór kandydatów na zagranicznych wykładowców wizytujących Uniwersytetu Warszawskiego, którzy zostaną zatrudnieni w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022.

Będzie to już zatem pożegnanie z tym aspektem programu ZIP, który – jak wierzymy – dzięki zaproszeniu do współpracy kilkudziesięciu światowej sławy naukowców reprezentujących niemal każdą dyscyplinę naukową – na trwałe zmienił na lepsze nasz Uniwersytet.

 Zapraszamy jednostki dydaktyczne UW do zgłaszania kandydatur uznanych badaczy i dydaktyków, których zajęcia przyczynią się do umiędzynarodowienia studiów oraz zapoznania studentów z różnorodnymi kulturami świata i stylami nauczania, poszerzenia naszej oferty dydaktycznej o nowe specjalności naukowe, a także stworzenia studentom dodatkowych możliwości doskonalenia umiejętności językowych. 

Wnioski konkursowe dotyczące zatrudnienia wykładowców wizytujących w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 należy złożyć do 24 września 2021 r.

Liczba aplikacji składanych przez jedną jednostkę nie jest ograniczona. Dopuszczalne jest również ponowne zgłoszenie kandydatury rozpatrywanej już w poprzednich turach naboru, niezależnie od wyniku.

Lista badaczy z zagranicy zakwalifikowanych do zatrudnienia na stanowisku wykładowcy wizytującego zostanie opublikowana do 22 października 2021 r.

Szczegółowe informacje na temat zgłaszania kandydatur i zasad zatrudniania wykładowcy wizytującego znajdą Państwo w załączonych poniżej dokumentach.

Kontakt w sprawie Programu: visiting@uw.edu.pl, tel.: 22 55 24 080.

Regulamin konkursu (PL)

Regulamin konkursu (ENG)

Wniosek o zatrudnienie (PL)

Wniosek o zatrudnienie (ENG)

Uzasadnienie (PL)

Uzasadnienie (ENG)

Krok po kroku (PL)

Krok po kroku (ENG)

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

 

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Zgadzam się Ukryj komunikat