Stronę napędza Drupal

Ostatnia edycja konkursu na szkoły letnie w językach obcych dla studentów UW

Uruchamiamy ostatni już konkurs na projekty szkół letnich w językach obcych dla studentów, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu ZIP. Do konkursu zgłaszać się mogą jednostki organizacyjne UW niebędące szkołą  doktorską ani jednostką administracji ogólnouniwersyteckiej. Mogą one zgłosić projekty szkół letnich przygotowane samodzielnie albo we współpracy z innymi jednostkami lub z podmiotami spoza UW.

Szkoły letnie powinny odbyć się w 2022 r., nie wcześniej jednak niż w maju i nie później niż w październiku. Mogą mieć charakter wyjazdowy (w kraju lub za granicą), stacjonarny (tj. odbywać się na terenie Uniwersytetu) lub online (wszystkie zajęcia realizowane w trybie zdalnym). Zajęcia w trybie zdalnym mogą być także włączane do programu szkół wyjazdowych i stacjonarnych. Łączny czas zajęć w szkole letniej nie powinien być mniejszy niż 60h i większy niż 100h dydaktycznych. Mogą być one realizowane w trybie ciągłym (np. przez dziesięć kolejnych dni) lub z przerwami (np. w cztery weekendy). Ważnym celem szkół letnich dla studentów jest doskonalenie ich kompetencji językowych, dlatego zajęcia powinny odbywać się w języku obcym.

Wnioski konkursowe należy składać w formie elektronicznej (jeden plik PDF) na adres: bid@uw.edu.pl oraz jeden egzemplarz w formie papierowej w Biurze Innowacji Dydaktycznych do 28.01.2022 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 28.02.2022 roku. O ogłoszeniu listy rankingowej jednostki zostaną poinformowane drogą elektroniczną.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz budżetu przeznaczonego na ich realizację znajdują się w załączonym poniżej regulaminie.

W Programie ZIP zrealizowano już kilkanaście szkół letnich dla studentów, zarówno z obszaru nauk społecznych, humanistycznych, jak i przyrodniczych, nie tylko w języku angielskim, ale również w innych, np. rosyjskim, włoskim czy niemieckim.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

Regulamin organizacji szkół letnich w językach obcych

Wniosek konkursowy (doc)

Budżet szkoły letniej (xls)

 

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Zgadzam się Ukryj komunikat