Stronę napędza Drupal

Konkursy na nowe programy kształcenia na studiach II stopnia

Zapraszamy wszystkie jednostki UW do udziału w konkursach na projekty przygotowania i wdrożenia nowych programów kształcenia na studiach II stopnia, zarówno prowadzonych w języku polskim, jak i w języku angielskim.

Celem konkursów jest wyłonienie najlepszych projektów nowych kierunków oraz przemodelowanych programów kształcenia na studiach II stopnia: interdyscyplinarnych bądź wysokospecjalistycznych, odpowiadających na oczekiwania otoczenia społeczno-gospodarczego. 

W przypadku programów kształcenia w języku polskim z programu sfinansowanych zostanie minimum sześć projektów nowych kierunków studiów oraz minimum osiem projektów przemodelowanych programów kształcenia.  W przypadku programów w języku angielskim: sfinansowane zostaną minimum dwa projekty nowych kierunków studiów.  

Program do konkursu może zgłosić jednostka UW sama lub we współpracy z innymi jednostkami. Formalne wymogi współpracy określone są w regulaminie konkursu. Termin na składanie wniosków konkursowych upływa 7 maja 2018 r. o godz. 14.00. Wnioski konkursowe należy składać w formie elektronicznej na adres: bjk@adm.uw.edu.pl oraz w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach, do Biura Jakości Kształcenia. Ważnym elementem wniosku jest budżet. Na prośbę jednostki Biuro Jakości Kształcenia udostępni przykłady prawidłowo wypełnionych formularzy budżetów. Do 14 maja 2018 r. Komisja konkursowa ogłosi na stronie projektu listę wniosków, które spełniły wymagania formalne i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej. Lista projektów zakwalifikowanych do programu zostanie ogłoszona do 6 czerwca br.

Komisja sporządzi oddzielne listy rankingowe dla projektów: nowych kierunków studiów i dla przemodelowanych programów kształcenia.

Dokumenty do pobrania:

Konkurs na program kształcenia w języku polskim:

Konkurs na program kształcenia w języku angielskim:

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Zgadzam się Ukryj komunikat