Stronę napędza Drupal

Konkursy na nowe programy kształcenia na studiach II stopnia

W konkursie na nowe i przemodelowane programy kształcenia na studiach II stopnia finansowanie otrzyma 14 programów studiów w języku polskim i dwa języku angielskim.

Celem konkursów jest wyłonienie najlepszych projektów nowych kierunków oraz przemodelowanych programów kształcenia na studiach II stopnia: interdyscyplinarnych bądź wysokospecjalistycznych, odpowiadających na oczekiwania otoczenia społeczno-gospodarczego.

W przypadku programów kształcenia w języku polskim zostanie sfinansowanych przynajmniej sześć projektów nowych kierunków studiów oraz minimum osiem projektów przemodelowanych programów kształcenia. W przypadku programów w języku angielskim sfinansowane zostaną minimum dwa projekty nowych kierunków studiów.

Jednostki mogą zgłaszać propozycje programów samodzielnie lub we współpracy z innymi jednostkami.

Ważne terminy

Do 7 maja 2018 r. do godz. 14.00 należy składać wnioski konkursowe. W formie elektronicznej na adres bjk@adm.uw.edu.pl oraz w dwóch egzemplarzach w formie papierowej do Biura Jakości Kształcenia.

Ważnym elementem wniosku jest budżet. Na prośbę jednostki Biuro Jakości Kształcenia udostępnia przykłady poprawnie wypełnionych formularzy budżetów.

Do 14 maja 2018 r. komisja konkursowa ogłosi na stronie projektu listę wniosków, które spełniły wymagania formalne i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej.

Do 6 czerwca zostanie ogłoszona lista projektów zakwalifikowanych do programu.

Komisja sporządzi oddzielne listy rankingowe dla projektów: nowych kierunków studiów i dla przemodelowanych programów kształcenia.

Prezentacja do pobrania

25 kwietnia odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące konkursu na nowe programy kształcenia na studiach II stopnia. Pracownicy jednostek, którzy przygotowują wnioski konkursowe, mogą skorzystać ze wskazówek zawartych w prezentacji omawianej podczas spotkania

Dokumenty do pobrania

Konkurs na program kształcenia w języku polskim

Konkurs na program kształcenia w języku angielskim

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Zgadzam się Ukryj komunikat