Stronę napędza Drupal

Laboratorium Trójmiasta – miejska szkoła kompetencji społecznych

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych jest organizatorem szkoły letniej „Laboratorium Trójmiasta – miejska szkoła kompetencji społecznych” która odbędzie w Gdańsku w terminie 18-24 października.

Celem szkoły jest obserwacja złożoności procesów społecznych zachodzących w miastach oraz doskonalenie kompetencji społecznych: 

  • umiejętności organizacyjnych (samodzielne planowanie aktywności naukowej i w terenie),
  • umiejętności komunikacyjnych, takich jak: sztuka udziału w dyskusji, analizy i przetwarzania treści naukowych,
  • współpracy w grupie,
  • umiejętności liderskich,
  • umiejętności świadomego dokonywania wyborów w życiu naukowym,

a także analitycznych i zawodowych:

  • umiejętności analizy różnorodnych źródeł badawczych ze szczególnym uwzględnieniem materiału jakościowego;
  • umiejętności syntetyzowania wielodziedzinowych informacji pochodzących z różnorodnych źródeł badawczych (wywiad, obserwacja, analiza dokumentów, materiały wizualne).
  • rozumienia złożoności i interdyscyplinarności procesów zachodzących w miastach i metropoliach ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki obszarów nadmorskich (wymiar krajobrazowy, społeczny, gospodarczy, przyrodniczy, kulturowy).

Uczestnikiem szkoły letniej może być:

  • student Uniwersytetu Warszawskiego studiów II stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna, Geografia lub Studia Miejskie
  • student Uniwersytetu Warszawskiego trzeciego roku studiów I st. na kierunku Gospodarka Przestrzenna lub Geografia 

Student zgłasza chęć uczestnictwa w szkole letniej poprzez przesłanie dokumentów rekrutacyjnych określonych w regulaminie na adres: jkrukowska@uw.edu.pl.

Dokumenty zgłaszane podczas procedury rekrutacyjnej to formularz rekrutacyjny.

O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową w terminie do 7 października 2023 r.

Do pobrania:

Program szkoły letniej (pdf)

Regulamin szkoły letniej (pdf)

Plan szkoły letniej (pdf)

Formularz rekrutacyjny (doc)

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Zgadzam się Ukryj komunikat