Stronę napędza Drupal

Zwiększenie mobilności doktorantów – stypendia

Zapraszamy doktorantów II roku studiów stacjonarnych do udziału w programie stypendialnym wspierającym mobilność, w którym stypendyści przez dwa lata będą otrzymywać 2 tys. zł miesięcznie.

Celem programu jest wsparcie krajowej i międzynarodowej mobilności doktorantów związanej z badaniami, które prowadzą. Przez dwa lata – od października 2018 r. do września 2020 r. – comiesięcznie stypendium wynoszące 2 tys. zł będzie otrzymywało 50 osób wyłonionych w konkursie. Jeżeli stypendysta uzyska stopień naukowy doktora do 31 grudnia 2021 r., otrzyma dodatkowo 12 tys. zł.

Stypendysta w ciągu dwóch lat trwania programu musi wziąć udział w wyjazdach naukowych trwających przynajmniej 8 tygodni, dwóch szkołach letnich oraz wybranych zajęciach OGUN dla doktorantów, a także wygłosić referat podczas międzynarodowej konferencji naukowej i uzyskać stopień naukowy doktora do 31 grudnia 2021 r.

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy do 10 września złożyć komplet dokumentów: wniosek konkursowy, opinię eksperta, opinię promotora, zobowiązanie opiekuna naukowego/promotora. Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z regulaminem programu i zasadami rerutacji.

Ważne terminy

Do 10 września 2018 r. należy składać dokumenty (w wersji papierowej i elektronicznej na adres stypendia.zip@uw.edu.pl) w Biurze ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego.

Do 28 września 2018 r. zostaną ogłoszone wyniki konkursu.

Do 10 dni od daty ogłoszenia wyników stypendyści będą zobowiązani do podpisania deklaracji uczestnika projektu.

Dokumenty do pobrania

Szczegółowe informacje: stypendia.zip@uw.edu.pl

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Zgadzam się Ukryj komunikat