Stronę napędza Drupal

Programy doskonalenia dydaktycznego – konkurs

Zapraszamy jednostki UW prowadzące studia i zajęcia dydaktyczne do udziału w konkursie na programy doskonalenia dydaktycznego. Wnioski konkursowe można składać do 14 grudnia.

Program doskonalenia dydaktycznego ma służyć podniesieniu kompetencji wykładowców Uniwersytetu Warszawskiego i powinien być przygotowany zgodnie z potrzebami danego zespołu dydaktycznego.

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie jednostki UW prowadzące zajęcia, czyli jednostki zatrudniające pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych, a także oferujące zajęcia bez względu na to, czy same prowadzą studia, czy nie. Realizację programu można rozpocząć najwcześniej 1 marca 2018 roku, a całość działań może być zaplanowana na okres nie dłuższy niż dwa lata. Działania w programie doskonalenia dydaktycznego muszą się zakończyć do 30 września 2021 roku.

Do realizacji zostanie zakwalifikowanych przynajmniej 8 programów dydaktycznych wyłonionych w konkursie. Wartość jednego programu może wynosić do 73 960 zł. W przypadku wykorzystania tej maksymalnej kwoty program musi obejmować wsparciem minimum 30 pracowników naukowo-dydaktycznych lub dydaktycznych. Możliwe jest przygotowanie programu zakładającego mniejszy budżet. Wtedy ze wsparcia może skorzystać mniej wykładowców.

Wnioski można składać do 14 grudnia 2018 roku w Biurze Jakości Kształcenia. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 11 stycznia 2019 roku.

W regulaminie znajdują się wszystkie informacje dotyczące konkursu, wymagań merytorycznych, uwarunkowań finansowych i wytycznych budżetowych, które ułatwią przygotowanie wniosku.

Do pobrania

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Zgadzam się Ukryj komunikat