Stronę napędza Drupal

Studencka szkoła letnia w Gruzji

Wydział Lingwistyki Stosowanej UW zaprasza studentów do udziału w szkole letniej, która odbędzie się w dniach od 22.09.2023 do 29.09.2023 w Gruzji. Rekrutacja uczestników potrwa do 14 lipca.

Uczestnikiem szkoły letniej może być wyłącznie student Uniwersytetu Warszawskiego, posiadający status studenta przez cały okres trwania szkoły letniej i studiujący na 2 i 3 roku studiów I stopnia lub 1 i 2 roku studiów II stopnia na kierunku kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej, który chciałby:

- rozwinąć kompetencje interpersonalne i zawodowe
- doskonalić kompetencje analityczne w zakresie relacji społecznych, a także wzajemnych wpływów kultury, literatury, sztuki, polityki i języków Europy Środkowo-Wschodniej
- pogłębiać swoje umiejętności komunikacyjne w zakresie języka rosyjskiego.

Warunkiem udziału w szkole letniej jest posługiwanie się językiem rosyjskim na poziomie min. B1 ESOJK.

W ramach rekrutacji należy dostarczyć drogą elektroniczną (ksi@uw.edu.pl) do sekretariatu Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej skan oraz wersję edytowalną formularza zgłoszeniowego.

Zgłoszenie dostępne jest na stronie ksi.uw.edu.pl oraz stronie zip.uw.edu.pl. Zawiera ono formularz na temat podstawowych informacji o dotychczasowej ścieżce edukacyjnej kandydata oraz część opisową. Część opisowa zawierająca informacje na temat aktywności pozanaukowej Kandydata związanej z tematyką szkoły letniej (wolontariat, organizacja festiwali, udział w imprezach kulturalnych, działalność organizacyjna na rzecz UW) oraz motywacji do udziału w szkole letniej (wcześniejsze doświadczenia Kandydata, zgodność z indywidualnym programem studiów itp.) w objętości max. 1800 znaków będzie stanowiła podstawę oceny merytorycznej dokonanej przez Komisję Kwalifikacyjną.

Warunkiem uczestnictwa w szkole letniej jest:

 1. znajomość języka rosyjskiego na poziomie B1, przy czym język rosyjski nie może być językiem ojczystym Kandydata
 2. posiadanie wiedzy na poziomie akademickim z zakresu problematyki lingwokulturowej i socjolingwistycznej Europy Środkowo-Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem krajów b. ZSRR
 3. ogólny dobry stan zdrowia, niezbędny ze względu na praktyczny rodzaj zajęć w terenie
 4. posiadanie certyfikatu szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2, jeśli taki będzie wymagany w Gruzji w terminie przeprowadzenia szkoły letniej
 5. złożenie wszystkich wymaganych dokumentów w terminach wskazanych poniżej
 6. pokrycie kosztów pobytu na szkole letniej ze środków przekazanych przez UW w ramach stypendium wyjazdowego
 7. dokonanie samodzielnie wszelkich formalności wizowych, jeśli takie są przewidziane ze względu na narodowość (paszport) kandydata.

Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji biegłości językowej kandydata.

Do 18.07.2023 roku zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do udziału w programie wraz z listą rezerwową.

Warunkiem ostatecznego zakwalifikowania kandydata jest złożenie w terminie do 21.07.2023 r. w sekretariacie Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej (ul. Dobra 55) przez osobę zakwalifikowaną następujących dokumentów:

 1. deklaracji i oświadczenia uczestnika/uczestniczki Programu
 2. kserokopii dokumentu, uprawniającego do wjazdu na teren Gruzji
 3. deklaracji znajomości języka rosyjskiego na poziomie min. B1
 4. oświadczenia o stanie zdrowia wraz z deklaracją gotowości pokrycia kosztów testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 (jeśli taki będzie wymagany w Gruzji w czasie realizacji projektu)
 5. zobowiązania do pokrycia kosztów pobytu na szkole letniej ze środków przekazanych przez UW w ramach stypendium, o którym mowa w §3 Regulaminu szkoły letniej
 6. zobowiązania do przeprowadzenia samodzielnie wszelkich czynności wizowych, jeśli takie będą niezbędne dla wjazdu do Gruzji w czasie realizacji projektu.

Do pobrania: 

Regulamin szkoły letniej
Program szkoły letniej
Plan zajęć szkoły letniej
Formularz rekrutacyjny

Serdecznie zapraszamy!

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Zgadzam się Ukryj komunikat