Stronę napędza Drupal

Szkoła letnia polskiego języka migowego: Rozwijanie kompetencji społecznych w kontaktach z osobami g/Głuchymi z elementami komunikacji transgranicznej

Zapraszamy do udziału w Szkole letniej polskiego języka migowego: Rozwijanie kompetencji społecznych w kontaktach z osobami g/Głuchymi z elementami komunikacji transgranicznej, która obejmuje 10 dni szkoleniowych, odbywa się w terminie 7-8, 14-15, 21-22 i 25-28 października 2023 r. i obejmuje 80 h zorganizowanych zajęć dydaktycznych prowadzonych na terenie kampusu centralnego Uniwersytetu Warszawskiego oraz na terenie Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie (Niemcy).

Celem kształcenia jest wzmacnianie i rozwijanie kompetencji społecznych i językowych uczestników w kontaktach z osobami g/Głuchymi, w tym w sytuacji komunikacji multimodalnej i wielojęzycznej (między językami wokalno-audytywnymi a językami wizualno-przestrzennymi). 

Celom tym odpowiadają cele szczegółowe:

  • doskonalenie kompetencji społecznych studentów w zakresie pracy w grupie (zespole projektowym) oraz zarządzania czasem i projektem poprzez wspólną realizację zadania,
  • wzmacnianie kompetencji językowych poprzez komunikację w środowisku obcojęzycznym i wielokulturowym, w grupie komunikującej się za pomocą języków wizualnoprzestrzennych (polski język migowy i International Sign),
  • wzmacnianie kompetencji społecznych i językowych w zakresie umiejętności autoprezentacji i zarządzania wizerunkiem poprzez prezentację przygotowanego projektu przed grupą studentów i badaczy z Uniwersytetu Humboldtów,
  • doskonalenie kompetencji społecznych w odniesieniu do umiejętności komunikacyjnych, tj. podejmowania dyskusji, argumentowania, prezentowania treści, przyjmowania ocen własnego projektu i odpowiadania na nie,
  • wzmacnianie kompetencji zawodowych, w tym kompetencji niezbędnych w pracy naukowca, m.in. umiejętności posługiwania się narzędziami pomocnymi w prowadzeniu badań dotyczących języka migowego,
  • wzmacnianie kompetencji społecznych poprzez zapobieganie procesom stereotypizacji wizerunku wybranej grupy społecznej (g/Głuchych).

Uczestnikiem szkoły letniej może być wyłącznie student Uniwersytetu Warszawskiego studiów II stopnia na kierunku filologia polskiego języka migowego, posiadający status studenta przez cały okres trwania szkoły letniej.

Student zgłasza chęć uczestnictwa w szkole letniej poprzez przesłanie dokumentów rekrutacyjnych określonych w regulaminie szkoły na adres: plm@uw.edu.pl.

Warunkiem uczestnictwa w szkole letniej jest:

a) znajomość polskiego języka migowego na poziomie co najmniej B1,

b) zgłoszenie chęci udziału w szkole poprzez wiadomość mailową wysłaną na adres plm@uw.edu.pl do dnia 1 października 2023 r. do godz. 20.00.

O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową.

Do pobrania:

Regulamin szkoły letniej (pdf)

Program szkoły letniej (pdf)

Plan zajęć (pdf)

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Zgadzam się Ukryj komunikat