Stronę napędza Drupal

Konkurs na programy studiów doktoranckich

W konkursie na nowe interdyscyplinarne programy studiów doktoranckich zostaną zrealizowane dwa programy – studia łączące obszary nauk humanistycznych i społecznych oraz łączące obszary nauk przyrodniczych i społecznych.

W konkursie ogłoszonym 6 kwietnia jednostki mogą przygotować propozycje nowych programów studiów samodzielnie lub we współpracy z innymi jednostkami. Programy mogą zgłaszać wyłącznie jednostki, które posiadają kategorię naukową A lub A+ (nie dotyczy to jednostek zagranicznych). Do realizacji zostaną wybrane dwa projekty: jeden łączący obszary nauk humanistycznych i społecznych oraz jeden łączący obszary nauk przyrodniczych i społecznych. 

Celem konkursów jest nie tylko wyłonienie najlepszych projektów dotyczących przygotowania i wdrożenia nowych interdyscyplinarnych programów studiów doktoranckich, lecz także wypracowanie dobrych praktyk w zakresie pracy w interdyscyplinarnych zespołach, współpracy międzynarodowej, ewaluacji jakości pracy doktoranta i opieki promotorskiej, które w przyszłości mogą znaleźć zastosowanie w procesie tworzenia szkół doktorskich.

Ważne terminy

Jednostki muszą złożyć wnioski do 21 maja 2018 r. do godz. 14.00. 

Do 28 maja 2018 r. komisja konkursowa ogłosi na stronie projektu listę wniosków, które spełniły wymagania formalne i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej. Komisja sporządza oddzielne listy rankingowe dla projektów łączących obszary nauk humanistycznych i społecznych  oraz łączących obszary nauk przyrodniczych i społecznych.

Do 11 czerwca 2018 r. zostanie ogłoszona lista projektów zakwalifikowanych do programu.

Dokumenty do pobrania

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Zgadzam się Ukryj komunikat