Stronę napędza Drupal

Konkursy na programy studiów doktoranckich

Zapraszamy wszystkie jednostki UW do udziału w ogłoszonych 6 kwietnia konkursach na projekty przygotowania i wdrożenia nowych interdyscyplinarnych programów studiów doktoranckich.  Do realizacji wybrane zostaną dwa projekty: jeden łączący obszary nauk humanistycznych i społecznych oraz jeden łączący obszary nauk przyrodniczych i społecznych. 

Celem konkursów jest nie tylko wyłonienie najlepszych projektów przygotowania i wdrożenia nowych interdyscyplinarnych programów studiów doktoranckich, ale też wypracowanie dobrych praktyk w zakresie pracy w interdyscyplinarnych zespołach, współpracy międzynarodowej, ewaluacji jakości pracy doktoranta i opieki promotorskiej, które w przyszłości mogą znaleźć zastosowanie w procesie tworzenia szkół doktorskich. 

Program do konkursu może zgłosić jednostka UW sama lub we współpracy z innymi jednostkami. Mogą to być jednak wyłącznie jednostki, które posiadają kategorię naukową A lub A+. Zastrzeżenie to nie dotyczy jednostek zagranicznych.

Jednostki muszą złożyć wnioski do 21 maja do godz. 14.00. Komisja konkursowa ogłosi na stronie projektu listę wniosków, które spełniły wymagania formalne i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej do 28 maja. Komisja sporządza oddzielne listy rankingowe dla projektów łączących obszary nauk humanistycznych i społecznych  oraz łączących obszary nauk przyrodniczych i społecznych. Lista projektów zakwalifikowanych do programu zostanie ogłoszona do 11 czerwca 2018 r.

Dokumenty do pobrania:

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Zgadzam się Ukryj komunikat