Stronę napędza Drupal

Polsko-ukraińska szkoła letnia: Zakarpacki tygiel kulturowy

Wydział Lingwistyki Stosowanej UW, Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, zaprasza studentów Uniwersytetu Warszawskiego do udziału w polsko-ukraińskiej szkole letniej – Zakarpacki tygiel kulturowy.  

Celem projektu jest przekazanie szerokiemu gronu studentów wiedzy na temat złożoności i różnorodności pogranicza kulturowego. Egzemplifikacją założeń teoretycznych projektu będzie wielokulturowy obszar Zakarpacia, zwanego również Rusią Węgierską – region historyczny na obszarze zachodniej Ukrainy, na pograniczu Polski, Słowacji, Węgier i Rumunii. O specyfice tego regionu decyduje przede wszystkim fakt, że jest to jedyny region na południe od Karpat zamieszkany przez ludność wschodniosłowiańską.

Tak sformułowana tematyka projektu prowadzić będzie do aktualizacji wiedzy uczestników na temat pogranicz kulturowych i weryfikacji swoich wyobrażeń na temat współistnienia kultur. Z tego względu celem zajęć jest również ukazanie i analiza najistotniejszych czynników kształtujących tożsamość mieszkańców regionów pogranicza.

Szkoła letnia trwa od 22.06.2022 do 3.07.2022 i odbywa się w formie mieszanej: stacjonarnej w Słowacji, Węgrzech i Rumunii w dn. 27.06-2022-3.07.2022 oraz z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość za pomocą platformy GoogleMeet oraz narzędzi Google (22-24.06.2022).

Uczestnikiem Szkoły Letniej może być wyłącznie student Uniwersytetu Warszawskiego, posiadający status studenta przez cały okres trwania Szkoły Letniej, studiujący na 2 i 3 roku studiów I stopnia oraz 1 i 2 roku studiów II stopnia na kierunkach humanistycznych (szczególnie o profilu kulturoznawczym i filologicznym) oraz społecznych (szczególnie: socjologii, politologii), spełniający wymagania rekrutacyjne.

Rejestracja do Szkoły Letniej rozpocznie się 20.05.2022 r. o godz. 10.00 i zakończy się 30.05.2021 r. o godz. 23.59.

Warunkiem uczestnictwa w Szkole Letniej jest:

  • znajomość języka ukraińskiego na poziomie B1, przy czym język ukraiński nie może być językiem ojczystym Kandydata
  • posiadanie wiedzy na poziomie akademickim z zakresu teorii pogranicz kulturowych oraz kultury Europy Środkowo-Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem regionu Zakarpacia
  • ogólny dobry stan zdrowia, niezbędny ze względu na praktyczny rodzaj zajęć w terenie
  • posiadanie certyfikatu szczepienia przeciw wirusowi SARS-CoV-2
  • pokrycie kosztów pobytu w Szkole Letniej ze środków przekazanych przez UW w ramach stypendium wyjazdowego.

W ramach rekrutacji (w dn. 20.05.2022 – 30.05.2022 g. 14:59) należy przesłać do adres mailowy: ksi@uw.edu.pl podpisany przez Kandydata skan zgłoszenia.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

Program szkoły letniej (pdf)

Plan zajęć szkoły letniej (pdf)

Regulamin szkoły letniej (pdf)

Formularz rekrutacyjny (pdf)

Deklaracja o stanie zdrowia (pdf)

 

 

Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") aby zapewnić maksymalną wygodę w korzystaniu z naszego serwisu.

Zgadzam się Ukryj komunikat